Νομικών – Μελών

Ένας μεγάλος οργανισμός όπως η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου, που διαθέτει νοσοκομείο, σχολεία, ακίνητη περιουσία, υπαλλήλους και πολλαπλή δράση, δεν θα μπορούσε να μην έχει νομικό τμήμα. Η αρμόδια λοιπόν Εφορεία ασχολείται με όλες τις νομικές υποθέσεις της Κοινότητας όπως δίκες, σύνταξη συμβολαίων, καταστατικά, κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας κ.λ.π. Παράλληλα η ίδια Εφορεία ασχολείται με τα θέματα που αφορούν την εγγραφή και τη διαγραφή μελών εφαρμόζοντας τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλει το καταστατικό της Ε.Κ.Κ.