Μεταφραστικού

Tο 2003 η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου, μετά από συμφωνία με το Ελληνικό Προξενείο, απέκτησε δικό της Μεταφραστικό Τμήμα. Οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική και  Αραβική γλώσσα των Ελλήνων και Κυπρίων που ζουν και εργάζονται στην Αίγυπτο όσο και η απουσία μεταφραστικών γραφείων με τμήματα  Ελληνικών ήταν ο καταλύτης για αυτή την πρωτοβουλία. Το γραφείο του Μεταφραστικού στεγάζεται στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας της Κοινότητος στην οδό 17 Σολιμάν ελ Χάλαμπι.