Διαχειριστική Επιτροπή

Χρήστος Καβαλής

Πρόεδρος

Χρυσάνθη Σκουφαρίδου

Αντιπρόεδρος

Μιχάλης Γκρουνστέιν

Αντιπρόεδρος

Βίλλυ Πολίτη

Γενική Γραμματέας

Αντώνης Ιορδανίδης

Ταμίας

Ανδρέας Γιόσρι

Μέλος

Λεωνίδας Φοντριέ

Μέλος

Ανδρέας Ρούσσος

Μέλος

Στέλιος Χαλκιάς

Μέλος