Τεχνικών και συντήρησης

Είναι γεγονός ότι το πέρασμα του χρόνου και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν διάφορες φθορές στα κτίρια. Τα προβλήματα αυτά που παρατηρούνται στα ακίνητα της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται τα Ιδρύματά της, καλείται να αντιμετωπίσει η Εφορεία Τεχνικών. Η Εφορεία αυτή ασχολείται ουσιαστικά με τη συντήρηση – ανακαίνιση των ακινήτων της Ε.Κ.Κ. και μεριμνά  αδιάλειπτα για τη διατήρηση και αξιοποίηση των  ακινήτων της Ε.Κ.Κ.