Διπλωματικές Αρχές στο Κάιρο

Ελληνική Πρεσβεία στο Κάιρο

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Κάιρο

Πρεσβεία της Κύπρου στο Κάιρο