Συγχωνευθεισών Κοινοτήτων και Σωματείων

Η Εφορεία αυτή ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τις Ελληνικές Κοινότητες που κατά καιρούς συγχωνεύτηκαν με την Ελληνική Κοινότητα του Καΐρου όπως η πρώην Ελληνική Κοινότητα της Τάντα, του Σουέζ, του Σιμπίν ελ Κομ, του Ζεϊτούν, του Χελουάν κ.α. Από τις αρχές του έτους 2022 περιλαμβάνει και την πρώην Ελληνική Κοινότητα του Πορτ- Σαΐντ, η οποία είναι η τελευταία ελληνική κοινότητα που συγχωνεύτηκε με το Κάιρο.

Τα παροικιακά σωματεία αν και έχουν ανεξάρτητα διοικητικά συμβούλια, τελούν υπό την αιγίδα και την συνεχή έγνοια της Ελληνικής Κοινότητας του Καΐρου. Η Εφορεία αυτή ασχολείται παράλληλα και με τα προβλήματα που ανακύπτουν στα σωματεία της παροικίας παρέχοντας τους βοήθεια σε όποιο επίπεδο της ζητηθεί.