Κάιρο, εσπερινός Αγίου Νεκταρίου
11/11/2017
Πρωτάθλημα στη μνήμη Στέλλας Κυριάζη, διοργανώνει ο Π.Α.Ο.Κ !
11/11/2017
Show all

‘Ενας χορός της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Αθήνα του 1930

Όπως αναφέρει η αθηναϊκή εφημερίδα ¨Εμπρός¨, η Αιγυπτιακή Πρεσβεία στα 1929 στεγαζόταν σ΄ ένα από τα πλέον πολυτελή κτίρια των Αθηνών, ιδιοκτησίας Μάρκου Παληού, με 32 διαμερίσματα και μεγάλες αίθουσες, η δε πολυτέλεια του μόνο σε ανάκτορα μπορούσε να βρεθεί.
Σ΄ αυτό λοιπόν το μεγαλοπρεπές οίκημα στις 5/2/1930 έδωσε μία μεγάλη χορευτική εσπερίδα ο τότε Πρέσβης της Αιγύπτου στην Αθήνα Σινταρούς βέης, η περιγραφή της οποίας αναδημοσιεύτηκε λίγες ημέρες αργότερα από τα αθηναϊκά φύλλα στον αλεξανδρινό ¨Ταχυδρόμο¨ ως εξής :
¨Εις τας αιθούσας της Αιγυπτιακής πρεσβείας εδόθη χθες ο τελευταίος της εφετεινής σαιζόν χορός από τους τρεις θαυμασίους τοιούτους που έδωκεν εντός τριών ημερών ο Σέσωστρις Σινταρούς βέης.
Τους προσκεκλημένους – το άι-λάιφ της αθηναϊκής κοινωνιας, των ενταύθα ξένων παροικιών και το διπλωματικόν σώμα – υποδέχετο ο πρώτος γραμματεύς της πρεσβείας Γκαλάν βέης.
Η μεγάλη αίθουσα του πρεσβευτικού μεγάρου, θαυμασίως και κομψότατα διακοσμημένη – εις το φόντο ένας ωραίος διάκοσμος σημαιών, μιας μεγάλης ελληνικής, περιβαλλομένης από δύο αιγυπτιακάς – από της 10ης ήρχισε να γεμίζη από τους προσκεκλημένους. Τουαλέττες κομψότατες, κυρίες και ντεμουαζέλλες ωραίες, ό,τι έχει, τέλος, καλλίτερον η πρωτεύουσα, συνωθείτο εις την ωραίαν αίθουσαν κατά την χθεσινήν προεσπερίδα, η οποία είχε τούτο το εξαιρετικόν, ότι δεν ήτο μία απλή χορευτική συγκέντρωσις, που με όλην της την θαυμασίαν επιτυχίαν δεν θα ήτο επί τέλους ουσιωδώς αλλοιώτικη από τας καλλιτέρας συγκεντρώσεις του είδους.
Η χθεσινή εσπερίς της Αιγυπτιακής πρεσβείας εξεχώρησεν εντελώς, χάρις εις τα δύο θεατρικά έργα που επαίχθησαν από ερασιτέχνας εις μίαν ωραιοτάτην σκηνούλαν, στηθείσαν επί τούτω εις μίαν των αιθουσών της πρεσβείας, διασκευασθείσαν εις σάλαν θεάτρου.
Το φόντο της αιθούσης κατείχε μια μικρή, αλλά κομψοτάτη σκηνή, της οποίας τα σκηνικά απεδείχθησαν κομψότατα και ωραιότατα.
Εις το άνω μέρος της σκηνής, ο αιγυπτιακός βασιλικός θυρεός αναμέσον δύο αιγυπτιακών σημαιών. Δεν έλειπαν ούτε…τα θεωρεία. Ένα μπαλκόνι εις το βάθος της αιθούσης έπαιζεν αυτόν τον ρόλον. Το παρτέρ και τα θεωρεία εδέχθησαν τον ωραιόκοσμον, ενώ οι αντιπρόσωποι του ασχήμου φύλου είχαν βολευθή εις τας εισόδους. Με τα φράκα των, οι κύριοι απετέλουν ένα πλαίσιον αρμονικώτατα περιβάλλον την πλατείαν, η οποία ήτο ένα περίφημον μπουκέτο ωραιοτήτων, λαμπρών τουαλεττών, χάριτος, δροσιάς, ωμορφιάς.
Η σκηνή αφ΄ ετέρου ήτο όλη ζωγραφισμένη. Τα δύο έργα που επαίχθησαν ήσαν μία δίπρακτη κωμωδία του Ανατόλ Φρανς, ¨Η κωμωδία του ανθρώπου που παντρεύτηκε μια βουβή γυναίκα¨, και το ¨Φίλημα¨, μονόπρακτος κωμωδία, έμμετρος, του Θεοδώρου ντε Μπανβίλ, με μουσικήν του Πωλ Βιντάλ.
Τους ρόλους της κωμωδίας του Ανατόλ Φρανς υπεδύθησαν η κυρία Μαρσέλ Κοζ, αι δεσποινίδες Δοσία Φωστηροπούλου, Ζενεβιέβ Μπραγιόν, του στρατηγού αρχηγού της παρά τω στρατώ μας γαλλικής εκπαιδευτικής αποστολής, και Ξενία Φωστηροπούλου, και οι κύριοι Λουστανώ Λακώ, Μαρσέλ Γοζ, Σ. Πλατύκας, Λ. ντε Βιτάλ και ο κύριος Πετρίτσης.
Όσον αφορά το ¨Το φιλί¨ του Μπανβίλ, νεράιδα ήτο η δεσποινίς Λαύρα Φαρμάκη και πιερρότος ο κ. Α. Μπον, ενώ ο χορός αποτελείτο από τας δεσποινίδας Ε. και Α. Αργυροπούλου, Σεσύ και τον κ. Πουλόπουλον. Τα ντεκόρ, ωραιότατα, ήσαν του κ. Ιωάννου Ζωγράφου.
Οι ερασιτέχναι εχειροκροτήθησαν ενθουσιωδώς, ο δε ρεζισσέρ – ο κ. Ξυδάκης του υπουργείου των Εξωτερικών – εθριάμβευσεν, υποχρεωθείς εις το τέλος της παραστάσεως, υπό τα χειροκροτήματα του τόσον εκλεκτού ακροατηρίου, να εμφανισθή από σκηνής.
Εις την κομψήν συγκέντρωσιν αναγνωρίζομεν την κυρίαν Λούρου, την κ. και τον κ. Στ. Πεσμαζόγλου, κυρίαν και κ. Νικολούδην, κυρίαν Αντ. Μπενάκη, κύριον, κυρίαν και δεσποινίδα Βλάχου, κυρίας Πετρίτση και Ταμπακοπούλου, δεσποινίδα Λεκατσά, κύριον και κυρίαν Αραβαντινού, κυρίαν και κύριον Τσαλδάρη, δεσποινίδα Ζογκέτ, κύριον, κυρίαν και δεσποινίδαν Σακορράφου, κυρίαν Χέλμη, κυρίαν Ψύλλα, κυρίαν Σακελλαροπούλου, κυρίαν και δεσποινίδα Κέντρου, κυρίαν Σταΐκου, κύριον και κυρίαν Μαντζαβίνου, κυρίαν Αμάτ, κυρίαν Πασπάτη, κύριον και κυρίαν Βισιάτσκυ, κυρίαν Βασιλειάδη, κυρίαν και δεσποινίδα Β. Μελά, κύριον Λάιον, κύριον και κυρίαν Σίμονς Ταίιλορ, κύριον και κυρίαν Γουόντλω, δεσποινίδας Μηταράκη, Μαρίαν Νιώτη, κυρίαν Καρελά, κυρίαν Σερίνε, κύριον, κυρίαν και δεσποινίδα Μακκά, κυρίαν και δεσποινίδα Καραϊσκάκη, δεσποινίδα Φαρμάκη, δεσποινίδα Βερροιοπούλου, δεσποινίδα Χριστοδούλου, κυρίαν Βάττη με ωραίαν μαύρη τουαλέττα, δεσποινίδα Φωκά με τουαλέττα βιε ροζ, κυρίαν Λυκουρέζου με λευκά, κυρίαν Αλεξανδρή, κύριον και κυρίαν Εμπερλάιν με κόκκινη τουαλέτταν κομψοτάτη, δεσποινίδα Δημούλη με μπλε, δεσποινίδα Μάχην Μαυρογένη με μαύρα, δεσποινίδας Αργυροπούλου και Χριστοδούλου με μπλε, δεσποινίδα Βουρλούμη του υπουργού με ροζ, κυρίαν Κωνσταντινίδη ωραιοτάτην εμφάνισιν με κομψοτάτην κρεμ τουαλέτταν, τους κ.κ. Μυλωνάν, Πουλόπουλον, Θεοδωρόπουλον, Φωστηρόπουλον, την κυρίαν Παπαστράτου, δεσποινίδα Φωστηροπούλου, το σύνολο σχεδόν του διπλωματικού σώματος, τα μέλη της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής, κτλ.
Ο χορός εξηκολούθησεν εν αδιαπτώτω ευθυμία έως το πρωί. Το χορευτικόν κέφι μάλιστα ήτο τέτοιο, ώστε τα ζεύγη εξηκολούθησαν να χορεύουν και μετά την αναχώρησιν – εις τας 4 το πρωί – της ορχήστρας τζαζ, τη συνοδεία πλέον…γραμμοφώνου, έως τας 5 το πρωί, ότε οι παριστάμενοι εφωτογραφήθησαν…τη βοηθεία συστοιχίας όλης προβολέων, που είχαν εγκατασταθή προηγουμένως. Μεθ΄ ο – είχεν αρχίσει πλέον να ξημερώνη – ήρχισαν απερχόμενοι οι επίλεκτοι κεκλημένοι της ωραίας εορτής, δια την οποίαν ένα πράγμα μπορεί κανείς εν συμπερασμάτι να πη, ότι δηλαδή υπήρξε κυριολεκτικώς ηγεμονικά μεγαλοπρεπής και γεμάτη ευθυμίαν¨.
Για την ιστορία, ας σημειωθεί πως οι ελληνο-αιγυπτιακές διπλωματικές σχέσεις χρονολογούνται από το 1833 και στο σημερινό νεοκλασικό κτίριο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας – αρχικά γνωστό ως Μέγαρο Ψύχα – που είχε οικοδομηθεί από τον Τσίλλερ στα 1885, η Αιγυπτιακή Πρεσβεία, όπου στεγάζεται και σήμερα, μεταφέρθηκε μετά το Β΄ π.π.

Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Αρέσει σε %d bloggers: