Ενημερώνουμε τα αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου ότι κατά την 6η συνεδρίαση της Κοινοτικής Επιτροπής με ημερομηνία 29/5/2019 καταρτίστηκε η Επιτροπή του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας από τρεις Κοινοτικούς Επιτρόπους, όπως είχε ανακοινωθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Κ.

Η επιλογή των μελών έγινε με κλήρωση όπως ορίζει το άρθρο Η §3 (ε) του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογία και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Μέλη της Επιτροπής:
• 1ος Γιόσρι Ανδρέας
• 2ος Καβαλής Χρήστος
• 3ος Γκρουνστέιν Μιχαήλ

Οι επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά εκλογής:

Φοντριέ Λεωνίδας, Πολίτη Βασιλική, Ιορδανίδης Αντώνης, Ρούσσος Ανδρέας,
Χαλκιάς Στέλιος, Σκουφαρίδου Χρυσάνθη και Δήμος Πατρίκιος.

Εκ της Δ.Ε.

Αρέσει σε %d bloggers: