Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε στις 8 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Ε.Κ.Κ μετά τη σύστασή της.

Η Επιτροπή συνεδρίασε  σύμφωνα με το άρθρο Η3 γ, για την εκλογή του προέδρου της επιτροπής.  Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν πως εφόσον η κλήρωση ανέδειξε το όνομα του Προέδρου κ. Χ. Καβαλή του αντιπροέδρου κ. Μ. Γκρουνστέιν και του Μέλους της Δ.Ε κ. Α. Γιόσρι, να διατηρηθεί και στην Επιτροπή του ΚΗΔ, η ιεραρχία. Η σύνθεση της Επιτροπής Ισχύει από 25 Μαΐου 2019 έως τις 25 Μαΐου 2023.

Συγκεκριμένα, ομόφωνα αποφασίσθηκε:

Απόφαση αριθμός 1: Πρόεδρος της Επιτροπής του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας θα είναι ο πρόεδρος της Ε.Κ.Κ κ. Χ. Καβαλής.

Απόφαση αριθμός 2: Η Επιτροπή αποφάσισε όπως καθήκοντα Γραμματέως να αναλάβει ο κ. Α. Γιόσρι

Απόφαση αριθμός 3: Η θητεία της επιτροπής άρχισε από την ημερομηνία της συνέλευσης που ενέκρινε την επιλογή των μελών της επιτροπής με κλήρωση από τα μέλη της Δ.Ε, δηλαδή από την 26η Μαΐου 2019 και θα ολοκληρωθεί την 25η Μαΐου 2023.  

Η Κ.Ε. εγκρίνει τις πιο πάνω αποφάσεις καθώς είναι σύμφωνες με το καταστατικό και τον ΚΗΔ.

Αρέσει σε %d bloggers: