Ελλάδα, Αίγυπτος, Αργεντινή. Ο Ελληνισμός ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και ο συνδετικός κρίκος που ενώνει Ευρώπη, Αφρική και Λατινική Αμερική είναι  ο κοινός πολιτισμός.

Τον ελληνικό πολιτισμό και ιστορία υμνεί ο ΝΟΣΤΟΣ η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση, με έδρα στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής διοργανώνοντας τον 4ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, με θέμα τα «200 χρόνια Λευτεριάς και Ελληνισμού» σε πέντε γλώσσες, στην ισπανική, την ιταλική, την ελληνική, στην πορτογαλική  ή στην αγγλική γλώσσα.

Ρεπορτάζ: Κάτια Τσιμπλάκη

Η πρόσκληση που έλαβε η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου, προκειμένου η επίσημη εφημερίδα της «Νέο Φως» και η ιστοσελίδα της ekkairo.org να είναι χορηγοί επικοινωνίας, είναι κάτι παραπάνω από τιμητική και φυσικά έγινε με ενθουσιασμό αποδεκτή από τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Κ κ. Χρήστο Καβαλή.

Άλλωστε τόσο οι Έλληνες της Αιγύπτου, όσο και της Αργεντινής, τους διακρίνει το πάθος για δημιουργία, προσφορά, είναι φιλότεχνοι και υπερήφανοι.

Η Ε.Κ.Κ στέλνει τις ευχές της στην διοργάνωση του διεθνούς διαγωνισμού λογοτεχνίας στον ΝΟΣΤΟ και ειδικότερά στην Πρόεδρό του, την ομογενή  Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου, η οποία τον δημιούργησε το 2006.

Ο διεθνής διαγωνισμός “200 χρόνια Λευτεριάς και Ελληνισμού”

Ο διαγωνισμός, που απευθύνεται στους Έλληνες και στους Φιλέλληνες, όπου γης, διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Λογοτεχνών της Αργεντινής (SADE) και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία από το γεγονός ότι πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Λογοτεχνών της Αργεντινής (SADE) και καθώς απευθυνόμαστε στους Έλληνες και στους Φιλέλληνες, όπου γης.

Όλα τα βραβευμένα έργα (ποίησης ή λογοτεχνικό δοκίμιο) θα δημοσιευθούν αρχικά σε μια ηλεκτρονική ανθολογία, με σκοπό να αναδειχθούν οι σκέψεις, ο στοχασμός και οι έννοιες που συνδέονται με τις αξίες και το επίκαιρο μήνυμα του Ελληνικού Αγώνα για τη Λευτεριά.

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των έργων ορίζεται η 1η Αυγούστου  2021. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, .σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται λεπτομερώς στους όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού.  

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α) Δύνανται να συμμετέχουν συγγραφείς οποιασδήποτε εθνικότητας και φύλου, ενήλικες άνω των 18 ετών, με ένα μόνο έργο, στην ισπανική, την ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή ποίησης ή σύντομου δοκιμίου, όχι μεγαλύτερο από δέκα σελίδες, οι οποίες να μην έχουν δημοσιευτεί πριν ή βραβευθεί, ούτε να τελούν σε καθεστώς αναμονής αποτελέσματος από οποιονδήποτε άλλον διαγωνισμό.

Β) Η προθεσμία για την κατάθεση των πρωτοτύπων έργων θα λήξει την 1η Αυγούστου του 2021. Τα έργα θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική  διεύθυνση [email protected]

Γ) Μπορεί να υποβάλλεται μόνο ένα έργο ανά συγγραφέα. Στην περίπτωση της ποίησης, κατατίθενται τουλάχιστον 60 ως 120 στίχοι σε μορφή PDF, γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12, με μονό διάστιχο.

Στην περίπτωση του σύντομου δοκιμίου, δεν αναζητούμε μόνο δοκίμια ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αλλά και αυτά που, με διαφορετικούς τρόπους, πραγματεύονται πτυχές του προτεινόμενου θέματος, προκειμένου να το αναλύσουν, να το αξιολογήσουν ή να το ερμηνεύσουν σε διαφορετικά πλαίσια και σε αναλογία με το εύρος που διακρίνει το είδος του προβληματισμού (ιστορικού, καλλιτεχνικού, υποκειμενικού, αφηγηματικού και περιγραφικού χαρακτήρα, ενημερωτικού, δημοσιογραφικού κλπ). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με το λογοτεχνικό δοκίμιο και η λογοτεχνική κατηγορία «Μη μυθοπλασία». ( NO FICΤION). Αυτού του είδους τα κείμενα θα πρέπει να έχουν έκταση από 6.000 έως 12.000 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων και των διαστημάτων μεταξύ των λέξεων ( 5 με 10 σελίδες Α4)

Δ)  Τα πρωτότυπα έργα θα υπογράφονται με ψευδώνυμο και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει 3 αρχεία:

-Ένα αρχείο (pdf) που θα περιλαμβάνει το έργο υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο,

-Ένα αρχείο (pdf) με το έντυπο εγγραφής συμπληρωμένο με το ψευδώνυμο,

-Ένα αρχείο (pdf) με το σύντομο βιογραφικό του συντάκτη και συμπληρωμένο με το ψευδώνυμο.

Ε)  Η κριτική επιτροπή που θα αποφασίσει την έκβαση του Διαγωνισμού θα οριστεί από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο “Νόστος” και τους αντίστοιχους συμμετέχοντες φορείς για κάθε γλώσσα. Η κριτική επιτροπή θα συντίθεται πάντα από μονό αριθμό μελών και θα δικαιολογεί τις επιλογές της για την απονομή των βραβείων.

Ζ) Η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση “Νόστος” έχει  το δικαίωμα να δημοσιεύσει το σύνολο ή μέρος των έργων που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό, βραβευμένα ή όχι,  καθώς και να προβεί στη διάδοση που θεωρεί κατάλληλη.

Η) Η συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό συνεπάγεται αποδοχή των όρων. Ο οργανισμός είναι εξουσιοδοτημένος να επιλύει τυχόν απρόβλεπτα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από τους όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Μόλις κατατεθεί το δοκίμιο στο Διαγωνισμό, οι συγγραφείς δεν θα μπορούν να το διαγράψουν ή να το τροποποιήσουν μέχρι το τέλος του Διαγωνισμού. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο συγγραφέας θέλει να σταματήσει να συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να ενημερώσει στο [email protected]

Θ)  Το βραβείο μπορεί να ανακληθεί, εάν δεν τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζει η κριτική επιτροπή.

Ι) ΒΡΑΒΕΙΑ: Το ακαδημαϊκό γεγονός της απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα καθορισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο και ξεχωριστά για την κάθε γλώσσα. Θα απονεμηθούν τρία (3) Βραβεία (Α΄, Β΄, Γ΄), τρεις (3) Έπαινοι και τέσσερις (4) Τιμητικές Διακρίσεις:

Πρώτο Βραβείο: Ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει μετάλλιο και δίπλωμα

Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο: Ο συγγραφέας θα λάβει μετάλλιο και δίπλωμα

Έπαινοι και τιμητικές διακρίσεις: Οι διακριθέντες συμμετέχοντες θα λάβουν δίπλωμα.

Οι βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευθούν σε μια ψηφιακή Ανθολογία.

Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021 και τα βραβεία θα παραδοθούν σε ημερομηνία που θα καθορισθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους .

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο ΝΟΣΤΟΣ

Στόχος της Οργάνωσης είναι η ανάδειξη, διάδοση και διατήρηση του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Παιδείας στην Αργεντινή, την Λατινική Αμερική και όπου αλλού υπάρχει δυνατότητα ή ζήτηση.

Επίσης, ενισχύει την  ελληνική (ελληνόφωνη) εκπαίδευση στην Αργεντινή και τη Νότιο Αμερική και αναπτύσσει συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα, με εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς επίσης και με ελληνικούς ή διεθνείς φορείς διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Διοργανώνει και υποστηρίζει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δράσεις με αναφορά την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και τον Ελληνικό Πολιτισμό σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δράσεις

O Νόστος λειτουργεί στην Οικονομική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου Μπουένος Άιρες UBA, χάρη στην ακαδημαϊκή συμφωνία συνεργασίας  που υπογράφτηκε το 2016, η οποία για πρώτη φορά επιτρέπει σε έναν ξένο πολιτιστικό οργανισμό, να δραστηριοποιηθεί μέσα σε κρατικό Πανεπιστήμιο.

Όλες οι δραστηριότητές είναι δωρεάν, και σχετίζονται με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας και την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού. Στον ίδιο χώρο, από το 2011, οργανώνουμε κάθε χρόνο το Διεθνές Ελληνικό Συνέδριο, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Μπουένος Άιρες, με την συμμετοχή πανεπιστημιακών από τα Πανεπιστήμια της Αργεντινής, και του εξωτερικού, με θέματα που αφορούν την επιρροή του Ελληνικού πολιτισμού στις επιστήμες και στις τέχνες.

Αρέσει σε %d bloggers: