Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, επίσημα αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο Κάιρο, σάς υπενθυμίζει ότι από 1/2/2022 δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Ε.Γ για απόκτηση του μοναδικού αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 20ή Μαρτίου 2022. Οι εξετάσεις για τα έξι διαφορετικά επίπεδα Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν από τις 23 έως τις 25 Μαΐου 2022 στις αίθουσες του Ε.Π.Κ.Κ. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσειτο 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα,δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουντα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουνσυμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου τουτρέχοντος έτους).

Ωστόσο συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Δείγματα θεμάτων βρίσκονται αναρτημένα ή αναρτώνται στην ιστοσελίδαhttp: // www . greek – language . gr / certification / node /12.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα 26441518 – 26384977, Δευτέρα έως Πέμπτη, εκτός αργιών από 9 το πρωί έως 9 το βράδυ.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.Κ.Κ.

Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος

Αρέσει σε %d bloggers: