Προς τα τακτικά μέλη της Ε.Κ.Κ.

Αγαπητά μέλη

Η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου σας ενημερώνει ότι στην συνεδρίασή της με ημερομηνία 11 Μαΐου 2022, η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) αποφάσισε τον ορισμό της περιόδου παραλαβής αιτήσεων των ενδιαφερομένων μελών για την συμμετοχή στις εκλογές που θα γίνουν εντός του 2022, για την ανάδειξη της επόμενης Δ.Ε. της Ε.Κ.Κ.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υπάρχουν στα γραφεία της Ε.Κ.Κ. αλλά θα μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά σε όποιο ενδιαφερόμενο μέλος έχει δηλώσει ως τρόπο επικοινωνίας τον ηλεκτρονικό τρόπο, αν το μέλος το ζητήσει.

Οι αιτήσεις οφείλουν να κατατεθούν από την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 από ώρα 10:00 π.μ. έως 02:00 μ.μ. και καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 από ώρα 10:00 π.μ. έως και ώρα 12η μεσημβρινή, εκτός του Σαββατοκύριακου που μεσολαβεί καθώς τα γραφεία αργούν.

Η κατάθεση γίνεται αυτοπροσώπως καθώς και η υπογραφή του υποψήφιου μέλους στα γραφεία της Ε.Κ.Κ. στην πιο πάνω περίοδο, και για να είναι έγκυρη η κατάθεση, θα πρέπει να λάβετε σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης σε χαρτί με την σφραγίδα της Ε.Κ.Κ.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν της αιτήσεως κατά την αυτοπρόσωπη κατάθεση προσκομίζοντας τα πρωτότυπα έγγραφά τους.

Η κατάθεση και ο αριθμός πρωτοκόλλου δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως αποδοχή της υποψηφιότητας πριν ελεγχθεί από την Δ.Ε. πως το ενδιαφερόμενο μέλος πληροί όλους τους όρους που προβλέπει το καταστατικό και αναρτηθεί η τελική ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων που πληρούν όλους τους όρους. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει το ενδιαφερόμενο μέλος είναι τα εξής:

  • Τα εν ισχύει Διαβατήρια (Ελληνικά – Αραβικά – ή άλλων κρατών αν διαθέτει επιπρόσθετα το μέλος) και η εν ισχύει Αιγυπτιακή ταυτότητα του μέλους για όσους έχουν και Αιγυπτιακή υπηκοότητα.
  • Εν ισχύει άδεια παραμονής για όσους δεν έχουν Αιγυπτιακή υπηκοότητα.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (Π.Π.Μ.) από τις Αρμόδιες Αιγυπτιακές Αρχές που η ημερομηνία έκδοσής του να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως.
  • Οι φωτοτυπίες των διαβατηρίων – ταυτοτήτων που προσκομίζονται γίνονται με μέριμνα της γραμματείας της Ε.Κ.Κ., το δε πρωτότυπο πιστοποιητικό (Π.Π.Μ.) παραμένει στα γραφεία της Ε.Κ.Κ.
  • Η προσκόμιση των διαβατηρίων – ταυτοτήτων και του (Π.Π.Μ.) είναι απαραίτητη ειδάλλως είναι άκυρη η αίτηση της υποψηφιότητάς τους.

Εκ της Δ.Ε.

Αρέσει σε %d bloggers: