Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τις εγγραφές είναι τα κάτωθι,  χωρίς τo ένα από τα οποία η εγγραφή δεν θα είναι έγκυρη :

1.   Αίτηση εγγραφής (που θα συμπληρώσετε στη Γραμματεία του σχολείου).

2.   Πρωτότυπα των ελληνικών και αιγυπτιακών διαβατηρίων των  μαθητών και των γονέων, αν έχουν και την Αιγυπτιακή υπηκοότητα.

3.   Μία (1) Πρόσφατη  φωτογραφία  του μαθητή.

4.   Πιστοποιητικό γεννήσεως (Ελληνικό & Αιγυπτιακό).

5.   Πιστοποιητικό βαφτίσεως εάν υπάρχει.

6.   Πιστοποιητικό υγείας (εμβόλια, ασθένειες και αλλεργίες).

7.   Πιστοποίηση της ΕΚΚ για τους γονείς που είναι μέλη της ΕΚΚ.

8.  Υπεύθυνη δήλωση «Προγράμματος και Κανονισμού» των γονέων, ότι γνωρίζουν πως η Αχιλλοπούλειος Σχολή Καΐρου ακολουθεί το Ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα των ΥΠ.Ε.Π.Θ και ότι δε μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλα σχολεία της Αιγύπτου μέχρι την αποφοίτησή τους, από το Δημοτικό και ότι τα παιδιά τους θα συνεχίσουν σε Ελληνικό Γυμνάσιο/Λύκειο καθώς και ότι αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου.

Οι χρονολογίες γεννήσεως των μαθητών για τις εγγραφές θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με τις κάτωθι χρονολογίες:

Α) Νηπιαγωγείο

Προνήπια από 1-1-2019 έως 31-12-2019

Νήπια από 1-1-2018 έως 31-12-2018

Β) Δημοτικό

Α΄ τάξη από 1-1-2017 έως 31-12-17

Εκ της ΔΕ της ΕΚΚ

Αρέσει σε %d bloggers: