Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χιακής Αδελφότητος Καΐρου «Ο Όμηρος» προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Ελληνικό Κέντρο Καΐρου (18, Μαχμούντ Μπασιούνι).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση συγκαλείται σε β’ κλήση μία ώρα μετά.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικού προηγούμενης Τ.Γ.Συνέλευσης.
  2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021, από 1.1.2022 έως 30.6.2022 και από 1.7.2022 έως 30.6.2023.
  3. Έγκριση ισολογισμού από 1.1.2021 έως 31.12.2021, από 1.1.2022 έως 30.6.2022 και από 1.7.2022 έως 30.6.2023.
  4. Έγκριση προϋπολογισμού από 1.7.2023 έως 30.6.2024.
  5. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού και καθορισμός αμοιβής του.
  6. Εκλογές για το νέο Δ.Σ.

Γ.Γραμματέας                                                                        Πρόεδρος

Θ.Μπενοβία                                                                         Λ.Μπενοβίας

Αρέσει σε %d bloggers: