Ακίνητης Περιουσίας

Η ακίνητη περιουσία αποτελεί την οικονομική ραχοκοκαλιά  της ΕΚΚ. Η μέριμνα για την βέλτιστη αξιοποίησή της παρέχει σημαντικό μέρος των εσόδων της Κοινότητας αλλά συγχρόνως είναι και ένας βασικός τομέας που η αξία του καθημερινά αυξάνεται και εκ των πραγμάτων αυξάνεται και η περιουσία της ΕΚΚ. Σημαντική είναι η προσπάθεια που γίνεται να κατοχυρώσει η ΕΚΚ τα ακίνητα που δεν έχουν τίτλους ή έχουν καταπατηθεί πριν από πολλά χρόνια.

Οι πρόσφατες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Αίγυπτο έχουν σαν αποτέλεσμα η υπεραξία που αποκτούν τα ακίνητα να εγγυούνται και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της Κοινότητας.