Νεολαίας Αθλητισμού και Υποτροφιών

Η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η νεολαία για τη διατήρηση και τη   συνέχιση του σημαντικού έργου που επιτελεί αλλά και ότι πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών των σωματείων αποφασίζει το 2010 να ιδρύσει την εφορεία Νεολαίας και να προσφέρει μέσω αυτής ηθική και υλική συμπαράσταση. Από τότε μέχρι σήμερα λειτουργεί με σκοπό της την εξέταση των θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία και τους φορείς της, δηλαδή το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ), τις Παροικιακές Αθλητικές Ομάδες Καίρου (ΠΑΟΚ) και το Σύλλογο Έλληνικής Νεολαίας Καίρου (ΣΕΝΕΚ) καθώς και την εξέταση λύσεων και την προσφορά κινήτρων στους νέους για τη φοίτησή τους  στα Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια.