Παιδείας & Υποτροφιών

Όπως δεν νοείται ανθρώπινη ύπαρξη χωρίς την ψυχή, έτσι δεν νοείται ύπαρξη παροικίας χωρίς παιδεία. Η ΕΚΚ θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο για τη συνέχιση της παρουσίας του Ελληνισμού στην Αίγυπτο τη διατήρηση της αμιγούς Ελληνικής παιδείας σαν βασικό κορμό του εκπαιδευτικού της προγράμματος που έχει το Κοινοτικό σχολείο στο Κάιρο. Η προσπάθεια όμως της ΕΚΚ δεν περιορίζεται απλά στην εκπαίδευση, στην προσπάθεια δηλαδή να βελτιώσει νοητικά τα παιδιά της για να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής και του σύγχρονου κόσμου, αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο στην παιδεία των παιδιών της απευθυνόμενη στην καρδιά τους διδάσκοντας τις πανανθρώπινες αξίες της Πατρίδας, της Ελευθερίας, της Αλήθειας και της Ισότητας των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο καθημερινή μέριμνα της ΕΚΚ είναι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που στέλνει η Ελλάδα αλλά και με συμβασιούχους της τόσο σε Ελληνικά όσο και σε Αραβικά και Αγγλικά μαθήματα, να παράγει ανθρώπους με Αξίες πρώτα αλλά και Μόρφωση. Ο οργανισμός διαθέτει περίπου το 25-30% του προϋπολογισμού του για αυτή την δραστηριότητα, ενώ ακρογωνιαίο λίθο αυτής της προσπάθειας αποτελούν και οι ετήσιες υποτροφίες αριστείας που δίδονται στους φοιτητές, ως ελάχιστο δείγμα εκτίμησης της μεγάλης τους προσπάθειας για προσωπική πρόοδο.