07/08/2023

Μία σημαντική πρωτοβουλία από τον κ. Αντώνη Καζαμία και ένα φιλόδοξο σχέδιο από το Ελληνικό Κέντρο Καΐρου

 Την αναζωογόνηση και την περεταίρω σύσφιξη των ιστορικών και αδιάρρηκτών σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Αιγύπτου επισφράγισε με τον πλέον ηχηρό τρόπο η […]