12/08/2018
Μαρία Ζεντέλη

Αγαπητή Κυρία Μαίρη, υπήρξες πραγματική «δασκάλα» ως το τέλος

Η ΕΚΚ συμμετέχοντας στο πένθος για την απώλεια της κ. Ζεντέλης, μιας υποδειγματικής εκπαιδευτικού της παροικίας μας, πλησίασε έναν λαμπρό μαθητή της τον κ. Δημήτρη Βαζελάκη […]