Οι υπό στράτευση άρρενες, κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου, οι οποίοι από ενάρξεως 2019 διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους (επομένως έχουν γεννηθεί εντός έτους 2001) κρίνεται σκόπιμο όπως συμπληρώσουν δελτίο απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 ήτοι από 2 Ιανουαρίoυ έως και 1 Απριλίου 2019.

Οι εν λόγω παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το Γενικό Προξενείο (τηλ. 25741140, 25741085, 25791429) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τον ορισμό ημέρας και ώρας συνάντησης προς συμπλήρωση του δελτίου τους.

Αρέσει σε %d bloggers: