Η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου προχωρά στη συγκρότηση της επιτροπής του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε καλεί όσα τακτικά της μέλη επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, απαριθμώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Η ανακοίνωση της Ε.Κ.Κ

Καλούνται τα τακτικά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, να υποβάλλουν αίτηση (την οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία) στα Γραφεία της Κοινότητας (15, Εμάντ ελ Ντιν), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 2:00 μ.μ. Μέρες και ώρες Λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που επιβάλει το άρθρου Η3 σημ. α.

Η. Πειθαρχικά Παραπτώματα και διαδικασία αντιμετώπισής τους

  1. Συγκροτείται τριμελής επιτροπή Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας που αποτελείται από τακτικά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου πλην των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, η οποία αναλαμβάνει την ενδελεχή εξέταση των περιπτώσεων παράβασης του Κώδικα που αναγνωρίζονται και υποβάλλονται στη Διαχειριστική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου.
    α) Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή την επιτροπή υποβάλλουν αίτηση στη Διαχειριστική Επιτροπή με την προϋπόθεση να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: Πρώτον, να είναι τουλάχιστον κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου. Δεύτερον, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, τρίτον, να είναι ενεργά μέλη για τουλάχιστον έξι (6) χρόνια και τέταρτον, να αποτελούν ζωντανό παράδειγμα ηθικής συμπεριφοράς με τις πράξεις τους.
    β) Από τα μέλη που έχουν υποβάλλει αίτηση, επιλέγονται τα μέλη της επιτροπής Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας από τη Διαχειριστική Επιτροπή και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη που δεν επιλέγονται αλλά πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο υποσημείο Η3 (α) θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη και επίσης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
    Εκ της Δ.Ε.

Αρέσει σε %d bloggers: