Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ κ. Χρήστος Καβαλής, μετά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση εισηγήθηκε την αλλαγή των προϊσταμένων στις εφορείες και τις επιτροπές.

Στόχος του κ. Καβαλή, ήταν να συγχωνευθούν οι εφορείες που δεν υπήρξε έργο σε εξέλιξη και παράλληλα να αναδιανεμηθούν ρόλοι, με στόχο την ανανέωση, τη διεύρυνση της εμπειρίας των στελεχών και της χάραξης έργου πνοής.

Διαβάστε ΕΔΩ το αναλυτικό ρεπορτάζ για τον «ανασχηματισμό» στην Ε.Κ.Κ και τις αλλαγές της Διαχειριστικής Επιτροπής σε Εφορείες και Επιτροπές.

Τα ονόματα των μελών σε Εφορείες και Επιτροπές

Ναών και Κοιμητηρίων και κοιμητηρίων

Προϊστάμενος: Χ.Σκουφαρίδου.

Αναπληρωτής: Στ. Χαλκιάς.

Κοινοτικό Μέλος: Α.Ιορδανίδης.

Μέλη: Μ.Μπισάρα, Γ. Αγγελίδης, Θ. Μπενοβία, Β. Γαζή, Α. Αυγερινού, Χρ. Αντωνίου, Ευ. Θηραίου, Στ. Μαυρομάτη.


Παιδείας

Προϊστάμενος: Μ.Γκρουνστεϊν.

Αναπληρωτής:  Α. Ρούσσος.

Κοινοτικό Μέλος: Α. Γιόσρι.

Μέλη: Ν. Γεδεών, Ν. Καζαμία, Σπ. Ξένος, Απ. Γυφτογεωργίου, Αντ. Διαμαντίδης, Ν. Βαδής, Στ. Μαυρομάτη,Α. Μαυρομάτη.

Υγείας και Οίκου Ευγηρίας

Υγείας

Προϊστάμενος: Αντ. Ιορδανίδης.        

Αναπληρωτής: Α. Γιόσρι.       

Κοινοτικό Μέλος: Στ. Χαλκιάς.

Μέλη: Ντ. Γεδεών, Ρ. Ράφαατ, Δ. Γαράουι.

Οίκου Ευγηρίας

Προϊστάμενος: Αντ. Ιορδανίδης.        

Αναπληρωτής: Α. Γιόσρι.       

Κοινοτικό Μέλος: Στ. Χαλκιάς.

Μέλη: Μ.Μπισάρα, Ν. Καζαμία, Θ. Μπενοβία, Απ. Γυφτογεωργίου, Β. Γαζή, Α. Αυγερινού, Ε. Θηραίου.

Πρόνοιας

Προϊστάμενος: Α.Γιόσρι.       

Αναπληρωτής: Α. Ρούσσος.   

Κοινοτικό Μέλος: Μ. Γκρουνστέιν.  

Μέλη: Μ.Μπισάρα, Ν. Καζαμία, Θ. Μπενοβία, Απ. Γυφτογεωργίου, Β. Γαζή, Α. Αυγερινού, Ε. Θηραίου.

Ακίνητης Περιουσίας

Προϊστάμενος: Λ.Φοντριέ

Αναπληρωτής: Μ. Γκρουνστέιν

Κοινοτικό Μέλος: A. Ρούσσος

Κοινοτικό Μέλος: Στ. Χαλκιάς

Μέλη: Ν. Γεδεών, Σπ. Ξένος, Απ. Γυφτογεωργίου, Δ. Ουάσεφ, Α. Μαυρομάτη.

Μεταφραστικού και Αρχείου

Μεταφραστικού

Προϊστάμενος: Χρ. Καβαλής.

Αναπληρωτής:  Χρ. Σκουφαρίδου.     

Κοινοτικό Μέλος: Μ. Γκρουνστέιν.

Μέλη: Δ. Σκουφαρίδης, Σπ. Ξένος.

Αρχείου

Προϊστάμενος: Χρ. Καβαλής.

Αναπληρωτής:  Χρ. Σκουφαρίδου.     

Κοινοτικό Μέλος: Μ. Γκρουνστέιν.

Μέλη: Α. Καζαμίας, Λ. Μπενοβίας, Γ. Ρεκτσίνης, Α. Γυφτογεωργίου, Ν. Βαδής, Αντ. Διαμαντίδης.

Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Επικοινωνίας

Προϊστάμενος: Βίλλυ Πολίτη Ζουέ.   

Αναπληρωτής: Α. Ιορδανίδης.           

Κοινοτικό Μέλος:  Λ. Φοντριέ.         

Μέλη: Α. Καζαμίας (Ν.Φ. – ΕΚΔΟΣΕΙΣ), Απ. Γυφτογεωργίου (N.Φ.), Λ. Μπενοβίας (Ν.Φ. – ΕΚΔΟΣΕΙΣ).

Πολιτισμού

Προϊστάμενος: Βίλλυ Πολίτη Ζουέ.   

Αναπληρωτής: Α. Ιορδανίδης.           

Κοινοτικό Μέλος:  Λ. Φοντριέ.

Μελη: Γ. Ρεκτσίνης, Θ. Βαγιωνίτης.

Νεολαίας, Αθλητισμού και Υποτροφιών

Προϊστάμενος: Χρ. Σκουφαρίδου.

Αναπληρωτής: Β. Πολίτου.

Κοινοτικό Μέλος:  Στ. Χαλκιάς.

Μέλος: Γ. Αγγελίδης.

Ξενώνα (επιτροπή)

Προϊστάμενος:  Α. Ρούσσος.

Αναπληρωτής: Μ. Γκρουνστέιν.

Κοινοτικό Μέλος: Λ.Φοντριέ.

Μέλη: Α. Καζαμίας, Σπ. Ξένος.

Οικονομικών και Μελλοντικού Σχεδιασμού (επιτροπή)

Προϊστάμενος: Χ.Καβαλής.

Αναπληρωτής: Αντ. Ιορδανίδης.

Κοινοτικό Μέλος: Χρ. Σκουφαρίδου.

Μέλη: Δ. Σκουφαρίδης, Θ. Βαγιωνίτης.

Ε.Π.Κ.Κ

Χρ. Καβαλής, Χρ. Σκουφαρίδου, Αντ. Ιορδανίδης, Β. Πολίτη – Ζουέ, Λ. Φοντριέ

Αρέσει σε %d bloggers: