Η δημιουργία της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου έχει παράλληλη πορεία με τον Κοινοτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κτήτορας του οποίου είναι ο Νέστωρας Τσανακλής. Κατά τη συνεδρίαση της 29ης/12ς Απριλίου/ Μαΐου του 1906, ο Νέστωρ Τσανακλής ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα της ανέγερσης του Κοινοτικού Ναού, σε οικόπεδο της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, το οποίο θα αγοραστεί για το σκοπό αυτό, με τον όρο να αφιερωθεί ο ναός στους Αγίου Κωνσταντίνο και Ελένη.

Τονίζει δε ότι θα διαθέσει 15.000 – 20.000 λίρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 3.000 λίρες που είχε δώσει στην 24μελή Επιτροπή πριν πέντε χρόνια. Πρωταρχικός σκοπός της Κοινοτικής Επιτροπής είναι η ανεύρεση ενός ευρύχωρου οικοπέδου, σε κατάλληλη τοποθεσία για να ανεγερθεί ένας ναός ανάλογος με την ανάπτυξη και τις ανάγκες της παροικίας.

Στην ίδια συνεδρίαση ο Νέστωρ Τσανακλής προτείνεται να ανακηρυχτεί Μέγας Ευεργέτης της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, όπερ και εγένετο στην επόμενη γενική συνέλευση της Κοινότητας.

Το δε συνολικό ποσό που διέθεσε για την ανέγερση του εν λόγω ναού ήταν 30.000 λίρες Αιγύπτου. Ακολουθεί η επιστολή που τον ανακηρύσσει Μέγα Ευεργέτη:

Πηγή: Ιερός Κοινοτικός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Βίλλυς Πολίτη Ζουέ.

Αρέσει σε %d bloggers: