Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Αξιότιμα Μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ελληνίδων Κυριών Καΐρου,

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ελληνίδων Κυριών Καΐρου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2021 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού σας καλούμε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Αδελφότητας, 5, οδός Δρ. Αμπντέλ Χαμίντ Σαΐντ, Κάιρο.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
• Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 του καταστατικού της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ελληνίδων Κυριών Καΐρου και την προσθήκη δυο άρθρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 149/2019 περί ρύθμισης της προσφοράς κοινωνικής εργασίας και του Εκτελεστικού του Διατάγματος.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μία ώρα μετά δηλαδή στις 1.00 μ.μ. σε δεύτερη κλήση. Στη περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού αυτή θα είναι έγκυρη, εάν παραβρεθούν αυτοπροσώπως το 10% των μελών ή είκοσι μέλη τουλάχιστον. Το 10% των μελών δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 5 μέλη.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση(ΕΓΣ) έχουν όλα τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν εγγραφεί στη Αδελφότητα τουλάχιστον πριν ένα εξάμηνο και έχουν εκπληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού, το μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί στην Γ.Σ. από άλλο μέλος, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  1. Με επίσημο πληρεξούσιο.
  2. Με εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από το μέλος που εξουσιοδοτεί και από τον εξουσιοδοτημένο, επικυρωμένη από τον αρμόδιο για την κλήση της Γ.Σ. και σφραγισμένη με την σφραγίδα της Αδελφότητας. Η εξουσιοδότηση πρέπει να δοθεί δύο ημέρες τουλάχιστον πριν την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης . Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος να εκπροσωπεί πλέον του ενός μέλους.
  3. Το μέλος που βρίσκεται στο εξωτερικό, οφείλει να αποστείλει εξουσιοδότηση μέσω τηλεομοιοτυπίας, δυο ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Η Γραμματέας, Η Πρόεδρος,

ΚΑΤΙΑ ΚΑΖΑΚΑΚΟΥ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ν. ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ.

*Φωτογραφία αρχείου από παλαιότερη Γ.Σ της Φιλοπτώχου.

Αρέσει σε %d bloggers: