H Ελληνική Κοινότητα Καΐρου «γύρισε σελίδα» και πορεύεται στο μέλλον με νέο καταστατικό, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού με προοπτική την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό.

Ο νόμος των σωματείων 149/2019 του Αιγυπτιακού Κράτους, εκσυγχρονίζει και ρυθμίζει τον τρόπο εξάσκησης των εργασιών της Κοινωνικής προσφοράς, ανοίγει ορίζοντες συνεργασίας και σύμπραξης με ιδιωτικούς και μη φορείς, επιτρέπει την αύξηση της δραστηριότητας σε τομείς που προσφέρουν εργασία και τεχνογνωσία στο κοινωνικό σύνολο. Και η Ε.Κ.Κ δεν θα μπορούσε να μην αδράξει την ευκαιρία για να γυρίσει σελίδα.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, το απόγευμα, στο προαύλιο των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων στην Ηλιούπολη, μοναδικό θέμα ήταν η έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Ε.Κ.Κ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 149/2019 και του εκτελεστικού του διατάγματος. Στην Ε.Γ.Σ προσήλθαν με φυσική παρουσία ή πληρεξούσια 138 μέλη τα οποία ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ κ. Χρ. Καβαλής ευχαρίστησε θερμά καθώς μεσούσης της πανδημίας έδωσαν το παρόν τους στην καθοριστική για το μέλλον συνέλευση της Κοινότητας.

Τα μέλη της Ε.Κ.Κ ψήφισαν, με τη διαδικασία της ανάτασης της χειρός, το καταστατικό. Τα άρθρα ψηφίσθηκαν με ομοφωνία και ένα από αυτά με πλειοψηφία κατά 93%. Τα άρθρα διάβαζε η Γενική Γραμματέας  κ. Χρυσάνθη Σκουφαρίδου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής έκανε τις διευκρινήσεις και εξηγούσε τις τροποποιήσεις που έγιναν. Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των μελών της Ε.Κ.Κ και της Δ.Ε.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του νέου καταστατικού της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου.

Στην Ε.Γ.Σ τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’ εκπροσώπησε ο Μέγας Εκκλησιάρχης του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου, Αρχιμ. Στέφανος Σουλιμιώτης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Νικόλαος Γαριλίδης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Κάιρο κ. Μαρία Ζήση, εκπρόσωποι από όλα τα σωματεία αλλά και ο ευεργέτης της Ε.Κ.Κ κ. Έρικ Αδάμ. Εκ μέρους του ΣΑΕ παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Βαδής και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Ζουές.

Από την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Καβαλής, ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Γκρουνστέιν, η Γενική Γραμματέας κ. Χρυσάνθη Σκουφαρίδου, η Επόπτρια Γραφείων κ. Βίλλυ Πολίτη – Ζουέ και οι Κοινοτικοί Επίτροποι Ανδρέας Γιόσρι, Ανδρέας Ρούσσος, Λεωνίδας Φοντριέ και Στέλιος Χαλκιάς.

Παρά τις όποιες τροποποιήσεις έχει υποστεί μέχρι σήμερα το Καταστατικό της Ε.Κ.Κ στόχος της Κοινότητας είναι να συνεχίσει να γράφει με χρυσά γράμματα την ιστορία των Ελλήνων στη χώρα του Νείλου αλλά και παράλληλα να διαφυλάξει και να αξιοποιήσει την πολύτιμη παρακαταθήκη που έλαβε από τους ιδρυτές της.

Ανασκόπηση της ιστορίας του Καταστατικού της Ε.Κ.Κ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στο ιστορικό του καταστατικού της Ε.Κ.Κ. Τόνισε ότι η μακρά ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, ο θεμελιώδης νόμος της – το καταστατικό – υπήρξε ο οδηγός και η πυξίδα των Κοινοτικών δραστηριοτήτων αλλά και κάτοπτρο της κάθε εποχής. Ξεκινώντας από το αρχικό καταστατικό αυτό της εν Καΐρω Κοινότητος των Ορθοδόξων το 1856, με Πρόεδρο την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη, αντικατοπτρίζει το Οθωμανικό σύστημα της εποχής, όπου οι μειονότητες είχαν αρχηγό τους τον Πνευματικό τους ηγέτη (Μιλέτ) αλλά και η εκπροσώπηση βασιζόταν σε συντεχνιακούς εκπροσώπους.

Το 1904 αλλάζει τόσο στην εκπροσώπηση όσο και στην προεδρία, και αρχίζει η Κοινότητα να διοικείται από παροικιακά στελέχη που έχαιραν κοινωνικής αναγνώρισης με αιρετό συμβούλιο και Πρόεδρο, με πολλά άρθρα βέβαια αλλά και με την ίδια την αναγνώρισή της – αν και δραστηριοποιούμενη στην Αίγυπτο – να αναφέρεται στην Ελλάδα και τις Ελληνικές Αρχές. Χαρακτηριστικό και αυτό για καθεστώς των όσων ίσχυαν στην Αίγυπτο πριν την επανάσταση του 1919 και που οδήγησε τελικά το 1937 στην κατάργηση των διομολογήσεων (ειδικών προνομίων για τους ξένους στην Αίγυπτο).

Η κατάργηση αυτή των προνομίων έδωσε στις Κοινότητες τον χρόνο να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στα νέα δεδομένα. Τους άφησε αρκετό χρόνο, 12 χρόνια και έτσι στις 19 Απριλίου του 1949 υπήρξε η  πρώτη αναγνώριση της Κοινότητάς από τις Αιγυπτιακές αρχές, βέβαια αφού προηγήθηκαν δύο επιστολές μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Ελλάδας που υπογράφηκαν στις 10 και 12 Φεβρουαρίου 1949  οι οποίες κατοχύρωσαν τις ιδιαιτερότητες που μέχρι σήμερα έχουμε στα καταστατικά, και εξασφαλίζουν ειδικό καθεστώς για την λειτουργία και τα οργανωτικά.

Η Επανάσταση του 1952 οδήγησε το καταστατικό σε μια νέα προσαρμογή το 1958 για να ακολουθήσει το 1964 άλλη προσαρμογή βάσει του νόμου 32/1964 και που τελικά εγκρίθηκε το 1967, για να κρατήσει περίπου 35 χρόνια και να αλλάξει με τον νόμο 84/2002. Και σχεδόν 20 χρόνια μετά αλλάζει ο νόμος των σωματείων με τον 149/2019 που εκσυγχρονίζει και ρυθμίζει τον τρόπο εξάσκησης των εργασιών της Κοινωνικής προσφοράς, ανοίγει ορίζοντες συνεργασίας και σύμπραξης με ιδιωτικούς και μη φορείς, επιτρέπει την αύξηση της δραστηριότητας σε τομείς που προσφέρουν εργασία και τεχνογνωσία στο κοινωνικό σύνολο.

Όπως διευκρινίσαμε μέσω του «Νέου Φωτός» λάβαμε εγγράφως μέχρι την 24η Μαΐου 2021 στα γραφεία της Ε.Κ.Κ τις παρατηρήσεις μελών μας, τις οποίες έλαβε υπόψη της η Διαχειριστική Επιτροπή και προέβη σε τροποποιήσεις βάσει αυτών των προτάσεων.

Η Συνέλευση της Ε.Κ.Κ, οι τροποποιήσεις και η ψηφοφορία

Το τροποποιημένο καταστατικό που τέθηκε προς έγκριση στις 6 Ιουνίου 2021 αποτελείται από 7 κεφάλαια στα οποία υπάρχουν συνολικά 56 άρθρα, όλα αυτά, κατατέθηκαν εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπει το καταστατικό στις Ελληνικές αρχές, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Κ (ekkairo.org) και μοιράστηκαν μέσω του «Νέου Φωτός» στα μέλη. Η Ε.Κ.Κ ενέκρινε δύο εισηγήσεις που έγιναν κυρίως από δύο μέλη της τους κ.κ. Σπύρο Μώρο και Δημήτρη  Σκουφαρίδη αλλά και από τον νομικό κ. Βασίλη Ζουέ, τους οποίους ευχαρίστησε δημοσίως ο κ. Καβαλής.

Το νέο καταστατικό της Ε.Κ.Κ

Κεφάλαιο Πρώτο – Άρθρα 1-5

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την επωνυμία, τους τομείς δράσης του γεωγραφικού πεδίου και κέντρου διοίκησης της Κοινότητας και αποτελείται από 5 άρθρα, τα οποία ψηφίσθηκαν παμψηφεί.

Στο κεφάλαιο αυτό δεν υπήρξαν αλλαγές μόνο που τα πεδία δράσης της Ε.Κ.Κ. είναι διευρυμένα σε σχέση με το προηγούμενο καταστατικό.

Στις δραστηριότητες της Ε.Κ.Κ. έχουν συμπεριληφθεί όλες τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος.«Προφανώς δεν θα τις υλοποιήσουμε όλες, αλλά αφού υπάρχουν θα ήταν λάθος να τις στερήσουμε από τον οργανισμό και τις μελλοντικές διαχειρίσεις. Συνεπώς οι δραστηριότητες της Ε.Κ.Κ από 13 που ήταν στο προηγούμενο καταστατικό, αυξάνονται σε 26», είπε ο κ. Καβαλής.

Όπως τόνισε ο κ. Καβαλής, «το άρθρο 4 εκτός των όσων δημοσιεύσαμε προσθέσαμε και την δυνατότητα να μισθώνουμε την ακίνητη περιουσία μας και τα ιδρύματά μας, κατόπιν της εισήγησης που λάβαμε και που όντως υλοποιούμε. Το κάναμε λοιπόν πιο σαφές στο επιπρόσθετο σημείο 4/26, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι η Ε.Κ.Κ Συντηρεί, επενδύει, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται, εκμισθώνει την ακίνητη περιουσία  της και τα ιδρύματά της».

Κεφάλαιο Δεύτερο (Άρθρα 6-14)

Το δεύτερο κεφάλαιο που αφορά στα θέματα οικονομικής φύσεως ψηφίσθηκε και αυτό παμψηφεί. Ειδικότερα, προβλέπει:

•   Το ημερολογιακό έτος της Ε.Κ.Κ. αρχίζει 1η Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου.

•   Το καταστατικό  δίνει τη δυνατότητα στην Ε.Κ.Κ αυξήσει τους πόρους της μέσω εράνων, προσφορών σε είδος, προσφορών από το εξωτερικό από φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά βεβαίως τηρώντας την ειδική διαδικασία που προβλέπει ο νόμος στις περιπτώσεις αυτές.

•   Ο νέος νόμος επιβάλλει την τήρηση επιπλέον βιβλίων σε σχέση με τα παλαιότερα έτη όπως Βιβλίο μητρώου ξένων χρηματοδοτήσεων, Βιβλίο κειμένων συνεργασίας μνημονίων και συμφωνιών με μη Αιγύπτιους που συνάπτονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κ.α.

•    Γίνεται αναφορά για τις τράπεζες που κατατίθενται τα χρήματα της Κοινότητας και για τα παραρτήματα της Κοινότητας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Όπως τόνισε ο κ. Καβαλής, «κατόπιν της εισήγησης που λάβαμε προστίθεται στο άρθρο 10 να υπογράφει και ο ταμίας τις πληρωμές, και στο άρθρο 11 διευκρινίζουμε πως τα σφραγισμένα βιβλία έχουν όλες τις σελίδες αριθμημένες και σφραγισμένες».

Κεφάλαιο τρίτο Άρθρα 15-20

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τα μέλη της Κοινότητας  και αποτελείται από 6 άρθρα και εγκρίθηκε παμψηφεί και ένα άρθρο εγκρίθηκε με πλειοψηφία 93% . Ειδικότερα το τρίτο κεφάλαιο προβλέπει:

•   Η αίτηση εγγραφής των νέων μελών γίνεται 200 Λ.Αιγ. αντί για 50 Λ.Αιγ. που ήταν.

•     Η ετήσια συνδρομή από 30 Λ.Αιγ. αυξάνεται στις 50 Λ.Αιγ.

•     Προστέθηκαν στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί το υποψήφιο μέλος  της Κοινότητας κάποιες  δικλείδες ασφαλείας για να κατοχυρωθεί η Ελληνικότητα του Οργανισμού στο μέλλον κυρίως στην γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

•   Γίνονται δεκτά τα Μέλη από 18 ετών και άνω και όχι από 21 που ήταν.

•   Η αλληλογραφία και επικοινωνία της Ε.Κ.Κ. με τα Μέλη είναι πλέον εφικτή και μέσω σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (e-mail, WhatsAppκλπ).

 Ο κ. Καβαλής έλαβε σε αυτό το σημείο το λόγο διευκρινίζοντας πως μιλάει σαν απλό μέλος της Ε.Κ.Κ τονίζοντας πως παραμένει πρακτικώς πολύ δύσκολη η εφαρμογή του άρθρου 18/7 του καταστατικού το οποίο αν και προϋπήρχε στο παλιό καταστατικό η υλοποίηση του δεν ήταν καθόλου εύκολη. Το άρθρο αναφέρει τα εξής:

18-7 Η Δ.Ε. εξουσιοδοτείται για την αλλαγή της ιδιότητας του Μέλους από Τακτικό σε Αρωγό εάν δεν μπορέσει να πιστοποιήσει και να αποδείξει την διαμονή του στην Α.Δ.Α. κατ` ελάχιστον 185 συνεχείς ή διακοπτόμενες ημέρες τα δύο ημερολογιακά έτη που προηγήθηκαν της Τ.Γ.Σ. ή της Ε.Γ.Σ.

Έθεσε ο κ. Καβαλής  το θέμα στην κρίση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τον λόγο έλαβαν αρκετά μέλη. Ο κ. Νικόλαος Βαδής (Επίτιμος Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Κ) πρότεινε τη διαγραφή του 18-7 , ο κ. Δημήτρης Σκουφαρίδης ανέφερε ότι εάν αφαιρεθεί ή παραμείνει ο όρος των 185 ημερών τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ίδιος όρος που υπάρχει στο άρθρο που αφορά τα νέα μέλη και πρόσθεσε ότι τα κριτήρια της απόφασης της Δ.Ε πρέπει να ενταχθούν στον εσωτερικό κανονισμό. Ο κ. Γιώργος Χαγιάτ τόνισε τους κινδύνους από την αριθμητική αποδυνάμωση της Ε.Κ.Κ, ο κ. Μιχάλης Γκρουνστέιν (Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Κ) εξήγησε γιατί το άρθρο είναι σημαντικό και πρέπει να διατηρηθεί για να είναι όντως η Ε.Κ.Κ αποτελούμενη από μόνιμα διαμένοντες πάροικους. Ενώ ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας και ο κ. Γιώργος Ζουμπουλίδης ζήτησαν να διαγραφεί το άρθρο προβάλοντας διαφορετικά επιχειρήματα.

Ο κ. Καβαλής τέλος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί η Δ.Ε να τροποποιήσει το άρθρο χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ημερών και να μπορεί σε περιπτώσεις που προσπίπτει στην αντίληψη της εκάστοτε Δ.Ε πως κάποιοι επαναπατρίστηκαν ή εγκατέλειψαν την Αίγυπτο να μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά αποδεικτικά πως μένουν ικανό διάστημα για να θεωρούνται πάροικοι. Λόγω των πολλών διαφορετικών απόψεων και αφού ζήτησε ο κ. Σκουφαρίδης να γίνει ψηφοφορία, ο Πρόεδρος το δέχτηκε και άρχισε ονομαστική ψηφοφορία.

Με 1 θα ψήφιζαν όσοι θα ήθελαν να μείνει το άρθρο ως έχει.
Με 2 θα ψήφιζαν όσοι ήθελαν να διαγραφεί το άρθρο τελείως.
Με 3 θα ψήφιζαν όσοι δεχόντουσαν την πρόταση του Προέδρου.

Από τα 138 άτομα ψήφισαν 100:
93 την πρόταση του Προέδρου, 5 να μείνει το άρθρο και 2 να διαγραφεί. Οπότε με ποσοστό 93% εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου της Ε.Κ.Κ  για το 18/7 και όλα τα άλλα παμψηφεί.

Κεφάλαιο τέταρτο, Άρθρα 21-46

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από 26 άρθρα, ορίζει τα Όργανα της Κοινότητας και τις Αρμοδιότητές τους και εγκρίθηκε παμψηφεί από την Έκτακτη Γ.Σ της Ε.Κ.Κ.

Γενική Συνέλευση:

•    Η Γ.Σ. απαρτίζεται από όλα τα Μέλη της Ε.Κ.Κ. που πέρασαν 90 ημέρες από την εγγραφή τους και όχι 6 μήνες όπως προέβλεπαν τα προηγούμενα καταστατικά.

•    Καθιερώθηκε με εισήγηση που έλαβε η Ε.Κ.Κ, το θεσμό της τριμελούς επιτροπής εσωτερικού ελέγχου (οικονομικού και διοικητικού) από ανεξάρτητη επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη της Ε.Κ.Κ. ή και μη που είναι γνώστες των θεμάτων εσωτερικού ελέγχου, αντί των δύο άμισθων ελεγκτών που είχαμε παλαιότερα.

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ διευκρίνισε πως μη μέλη θα επιλέγονται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας να βρεθούν στελέχη από τα μέλη.

Διαχειριστική Επιτροπή:

•  Η Δ.Ε. αποτελείται πλέον από 9 μέλη αντί για 11.

• Η θητεία της Δ.Ε. αλλάζει και γίνεται 4ετής αντί για τα 6 έτη που ανανεώνονταν κάθε διετία κατά το 1/3.

• Η παρουσία στην σύσταση του Προεδρείου είναι υποχρεωτική .

Μειώνονται κάπως οι περιορισμοί για τους υποψηφίους για τη Δ.Ε.:

1.  Γίνονται δεκτοί από το 21 έτος της ηλικίας τους αντί για το 22.

2. Απαιτείται ενεργή συμμετοχή τουλάχιστον σε 2 εφορείες και με φυσική παρουσία τουλάχιστον στα 1/2 των συνεδριάσεων των Εφορειών, αντί για τα 2/3.

3. Απαιτείται διαμονή 185 ημέρες κατ’ ελάχιστον στην Αίγυπτο αντί για 210.

4.  Διατηρήθηκε ο αποκλεισμός να συνυπάρχουν στην ίδια ΔΕ συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού εξ αίματος και προσθέσαμε και συγγενείς εξ αγχιστείας.

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ τόνισε ότι στο άρθρο 31, διεγράφη ο ορισμός της προσωρινής διοίκησης και έγινε η παρουσία στην συνεδρίαση σύστασης του προεδρείου υποχρεωτική.

Επίσης έγινε ανάλυση των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε., του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία καθώς και τα καθήκοντα του Ορκωτού Ελεγκτή και αναφορά για τον διορισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τον τρόπο λειτουργίας της και της ευθύνης της.

Ο κ. Καβαλής διευκρίνισε επίσης πως στο άρθρο 40 μετά την εισήγηση που λάβαμε θα προστεθεί η λέξη «μόνο» στη φράση:

40: Η ΔΕ μπορεί να ορίσει διευθυντή της Κοινότητας μόνο μη μέλος της Δ.Ε.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Άγγελος Αθανασούλης τονίζοντας πως το προαπαιτούμενο συμμετοχής σε δύο εφορείες για να τον υποψήφιο Κ.Ε είναι τροχοπέδη για όσα στελέχη έχουν και δραστηριότητες σε άλλα σωματεία.

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ απάντησε πως αναγνωρίζοντας αυτό μειώσαμε την παρουσία από 2/3 σε 1/2 και παράλληλα με την δυνατότητα πλέον της διαδικτυακής σύνδεσης τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Γκρουνστέιν υπογράμμισε πως δύο εφορείες αν συνεδριάσουν μία φορά τον μήνα είναι απλά 4 ώρες συμμετοχής και ζητάμε μόνο δύο. «Σαν Κ.Ε συμμετέχεις σχεδόν κάθε ημέρα για αρκετό χρόνο, οπότε αν δεν μπορεί να αφιερώσει κάποιος το ελάχιστο πως θα αφιερώσει τον αναγκαίο χρόνο!», τόνισε.

Ο κ. Χαγιάτ τόνισε πως άτομα με εμπειρία σε άλλα σωματεία θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από αυτό αν γίνεται.Και πάλι απάντησε ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Γκρουνστέιν πως η επιμονή στην συμμετοχή εκτός της συλλογικότητας και διαφάνειας έχει και την διάσταση της ενημέρωσης σε θέματα που δεν είναι κοινώς δεδομένα. Ο Πρόεδρος του ΕΝΟΚ για παράδειγμα δεν είναι δεδομένο να γνωρίζει για την διοίκηση του Νοσοκομείου ή της ακίνητης περιουσία, παράλληλα δε είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των μελών ούτως ή άλλως.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δ. Σκουφαρίδης ο οποίος για ιστορικούς λόγους υπενθίμισε ότι από τον Απρίλιο του 2014, μετά από πρότασή του συντάχθηκε κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη (λέγοντας ότι ο ίδιος και είχε την τιμή να είναι επικεφαλής της ομάδας σύνταξης με τους κ.κ. Α. Γυφτογεωργίου και Αλ. Καζαμία) ο οποίος ψηφίστηκε θυελλωδώς στην συνέλευση του Μαΐου του 2015 με 56% υπέρ. Όπως είπε ο κ. Σκουφαρίδης το γεγονός ότι σήμερα το επιβάλει ο νόμος για το προσωπικό του οργανισμού, αυτό δικαιώνει την πρωτοβουλία που προϋπήρξε. «Προηγηθήκαμε λοιπόν» κατέληξε ο κ. Σκουφαρίδης «με μια εξαετία ως Ε.Κ.Κ με αυτή την κίνηση τον ίδιο τον νόμο».

Επιβεβαιώνοντας  τα λεγόμενα του κ. Σκουφαρίδη ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ τόνισε πως σαφώς ο κ. Σκουφαρίδης πρέπει να είναι προσωπικά  υπερήφανος για την πρόταση και σύνταξη του κώδικα. Πρόσθεσε δε ότι η Δ.Ε αγκάλιασε την πρόταση και για πολλά άλλα πρωτοποριακά που είχε δεδομένου το  καταστατικό της Ε.Κ.Κ  πάντα προωθεί την συλλογικότητα στις αποφάσεις αλλά και την διαφάνεια. 

Κεφάλαιο πέμπτο – Άρθρο 47

Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά τον εθελοντισμό και αποτελείται  από 1 άρθρο, το οποίο εγκρίθηκε παμψηφεί. Το νέο καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα παροχής εθελοντικής εργασίας στην Ε.Κ.Κ. η οποία όμως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Εκτελεστικό Διάταγμα του Νόμου.

Έκτο κεφάλαιο – Άρθρα 48-49

Το έκτο κεφάλαιο αφορά στη διάλυση της Κοινότητας, αποτελείται από 2 άρθρα  και εγκρίθηκε παμψηφεί. Διάλυση της Κοινότητας:

•   Αν η Κοινότητα αδυνατεί να πραγματοποιήσει τους σκοπούς της τότε δύναται μετά από απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να διαλυθεί η Κοινότητα ή να συγχωνευτεί με άλλο Σωματείο.

•  Αναφέρεται ξεκάθαρα στο άρθρο 48 η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου του 1949 βάσει της οποίας κατοχυρώνεται η τύχη της περιουσία της.

•  Κατά τη διάλυσή της η περιουσία της περιέρχεται στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας και αν δεν υφίσταται αυτή, τότε στο Ελληνικό Κράτος.

Κεφάλαιο έβδομο – Άρθρα 50-56

Το έβδομο κεφάλαιο αφορά τις ειδικές διατάξεις της Κοινότητας και αποτελείται από 7 άρθρα, τα οποία εγκρίθηκαν παμψηφεί:                       

Οι ειδικές διατάξεις αποτελούνται από επιπλέον άρθρα που δεν υπάρχουν στο υπόδειγμα του καταστατικού και αφορούν κάποια θέματα της Ε.Κ.Κ. που  επιβάλλεται να κατοχυρωθούν καταστατικά, όπως:

  • Απονομή τίτλων (Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, Μεγάλων Δωρητών, Δωρητών)
  • Απονομή τιμητικών τίτλων (Επιτίμων Προέδρων, Αντιπροέδρων, Ταμιών, Γενικών Γραμματέων, Μελών κλπ). που δεν προβλεπόταν στο προηγούμενο καταστατικό.
  • Διατηρείται σαφώς η τέλεση του Μνημόσυνου Ευεργετών καθώς και επιβάλλεται ο σεβασμός των επιθυμιών τους.
  • Γίνεται αναφορά στις ειδικές διαδικασίες για την πώληση ακινήτων και την παραχώρηση ναών και ο ρόλος της Ελληνικής Πολιτείας σε αυτό.
  • Πλαισιώνεται ο τρόπος λειτουργίας Εφορειών της Κοινότητας.
  • Διατηρείται η απαγόρευση της αγοράς και εκμετάλλευσης ακινήτων της Ε.Κ.Κ. από μέλη και συγγενείς των μελών της Δ.Ε.

Αρχιμ. Στέφανος Σουλιμιώτης, Μ. Εκκλησιάρχης Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Ο Μ. Εκκλησιάρχης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας μετέφερε την ευλογία και το χαιρετισμό του Πατριάρχη Θεόδωρου και συνεχάρη την Ε.Κ.Κ για το έργο της. Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του ευχήθηκε το Φως της Αναστάσεως να φωτίζει τη Δ.Ε και την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου.

Νικόλαος Γαριλίδης, Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Νικόλαος Γαριλίδης, έδωσε τα συγχαρητήριά του στη Διαχειριστική Επιτροπή της Ε.Κ.Κ για το έργο που έκανε σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του κατασταστικού, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν είναι διάφανες, είναι προσεκτικές, είναι σύννομες». «Υπάρχει βαθιά γνώση των προβλημάτων αλλά και των διαδικασιών. Υπάρχει ιστορική μνήμη, όλοι θέλουν να προσφέρουν. Πολύ σωστά λαμβάνετε μέριμνα για την απλοποίηση των διαδικασιών και δίνετε την ευκαιρία και σε άλλα μέλη να συνεισφέρουν… Υπάρχει η στήριξη του Αιγυπτιακού Κράτους, υπάρχει το ενδιαφέρον του Ελληνικού Κράτους επίσης και πράγματι νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει δοθεί η δέουσα σοβαρότητα και δεν έχει εξαντληθεί η σφαιρική αντιμετώπιση. Από πλευράς μου δεν έχω παρά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου… Καλή επιτυχία στο έργο σας με υγεία», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γαριλίδης.

Νικόλας Βαδής, Αντιπρόεδρος του ΣΑΕ

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΕ κ. Νικόλας Βαδής συνεχάρη την Ε.Κ.Κ για το νέο καταστατικό υπογραμμίζοντας ότι «είναι πολύ καλά δεμένο» επισημαίνοντας ότι η Δ.Ε έχει διερευνήσει όλες τις πτυχές που απαιτούνται. Διαβεβαίωσε επίσης την ΕΚ.Κ ότι ο ΣΑΕ θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της και τη συνεχάρη για την πρόνοια που δείχνει ώστε να δημιουργηθεί πανεπιστήμιο. «Είμαστε οι μόνοι Έλληνες που δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτό το θέμα, είπε ο κ. Βαδής.

Η συγκινητική επιστολή του Χρ. Παπαδόπουλου

Στην Ε.Γ.Σ της Ε.Κ.Κ διαβάσθηκε και η συγκινητική επιστολή του Διευθυντή του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου κ. Χρήστου Παπαδόπουλου

«Ζώντας στο Κάιρο από το 2007 είχα την τιμή να με προτείνει  αρχικά η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου ως διευθυντή του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου. Σε όλα αυτά τα χρόνια, ζώντας στου κόλπους της, ένιωθα  οικεία  κι είχα χίλιους λόγους για να την ευχαριστώ. Στην τελευταία περιπέτεια της υγείας μου με την πανδημία του COVID19, η  Ελληνική Κοινότητα Καΐρου, η μητέρα των εν Καΐρω σωματείων, στάθηκε στο πλάι μου προστατευτικά, σαν αληθινή μητέρα, αποδεικνύοντας πως υπάρχουν και οργανισμοί  που δεν είναι ψυχροί κι απρόσωποι αλλά έχουν ψυχή και αίμα. Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ  και στους ανθρώπους της και στον οργανισμό, για την συμπαράσταση. Δηλώνω ευγνώμων δια βίου και περήφανος που υπηρετώ εδώ. Καλή επιτυχία στη νέα της σελίδα στον 21ο αιώνα».

Εκπρόσωποι από τα Σωματεία

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από όλα τα παροικιακά Σωματεία.

Το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και τον Πρόεδρο κ. Κώστα Μιχαηλίδη, εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλας Βαδής και παραβρέθηκε το μέλος του Δ.Σ κ. Βασίλης Ζουές. Επίσης, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΕΝΟΚ κ. Γιώργος Χαγιάτ, ο Πρόεδρος του ΣΕΑΑΣ κ. Αλέκος Καζαμίας, ο Πρόεδρος του Ορθόδοξου Πνευματικού Πατριαρχικού Κέντρου Σούμπρας κ. Γιώργος Ζουμπουλίδης, ο Πρόεδρος της Χιακής Αδελφότητας «Ο Όμηρος» κ. Λάμπρος Μπενοβίας, η Πρόεδρος της «Μαρίας Αιγυπτίας» κ. Ευαγγελία Θηραίου, η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου κ. Χρυσάνθη Σκουφαρίδου. 

Επίσης, παραβρέθηκε η Διευθύντρια της Ε.Κ.Κ κ. Γιάννα Καρδάση, ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Εμάντ Φάουζι, ο Διευθυντής της Αχιλλοπουλείου κ. Τάσος Αναστασίου, η Οικονομική Διευθύντρια του Ε.Π.Κ.Κ κ. Κωνσταντίνα Γεδεών, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στέγης Ηλιουπόλεως κ. Ζαχαρίας Φούμελης, ο Πρόεδρος του ΠΑΟΚ κ. Ανδρέας Ρούσσος, του ΣΕΝΕΚ κ. Ανδρέας Γιόσρι, η Διευθύντρια του Ελληνικού Γηροκομείου κ. Αγγέλα Χαραλαμποπούλου.

Φόρος τιμής σε αυτούς που έφυγαν

Στην αρχή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα μέλη, τους φίλους και τους συνεργάτες της Ε.Κ.Κ που έφυγαν το 2021.

Μέλη που «έφυγαν» το 2021: Δεληγιάννη Γ. Ιουλία, Δήμος Ιωάννης & Δήμου Χριστίνα Νάντια, Κολακίδης Ε. Γεώργιος, Λουίς – Νάσρι Ελένη, Οριέττα Π. Ειρήνη, Πολυγερινός Μ. Χρήστος.

Συμπάροικοι Αιγυπτιώτες και συνεργάτες που απεβίωσαν 2021: Βαφειάδη Ελένη, Γεροντάκη Γιαννούλα, Ζαρίφα Γκάμπη, Καλιάφα Άννα, Κεραμιδάς Ιωάννης, Μαυρουδή Μαρία, Μενικίδης Ανδρέας, Μουνίρ Σάμι Γκέργκες, Σολομωνίδης Μιχάλης, Ομάρα Σάλλι, Μητροπολίτης Πέτρος Γιακουμέλος, Μητροπολίτης Νήφων Τσαβαρής, Μητροπολίτης Χρυσόστομος Καραγκούνης, Πετράκης Γεώργιος, Χαραλαμπόπουλος Παύλος.

Αρέσει σε %d bloggers: