Η Ελλάδα είναι -για πρώτη φορά-  υποψήφια για το μεγάλο βραβείο Life Achievement Arward – Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής που απονέμεται από το Κατάρ και είναι μια βράβευση για το σύνολο του έργου των υποψηφίων από πέντε λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών ανάμεσα στους και η Ελληνική για το έργο τους και γενικότερα για  την συνεισφορά τους στον διαπολιτισμικό διάλογο τα τελευταία 20 – 25 χρόνια.

7η  περίοδος των  βραβείων Sheikh Hamad για τη μετάφραση και τη διεθνή κατανόηση, 2021

Η Δρ Hanan AlFayyad, επίσημος εκπρόσωπος και σύμβουλος των μέσων ενημέρωσης για το βραβείο Sheikh Hamad για τη μετάφραση και την συνεισφορά των δημιουργών στη διεθνή κατανόηση, ανακοίνωσε την έναρξη της έβδομης σεζόν των βραβείων Sheikh Hamad (2021) και περιελαμβάνει εικοσι έξι γλώσσες.

Η Δρ. Al-Fayyadh έδωσε μια σύνοψη της διαδικασίας και των στόχων της βράβευσης. Το βραβείο θεσπίστηκε στη Ντόχα του Κατάρ το 2015, ως διεθνές βραβείο υπό την εποπτεία ενός διοικητικού συμβουλίου, μιας διευθύνουσας επιτροπής και ανεξάρτητων επιτροπών διαιτησίας. Το 2017, επεκτάθηκε το βραβείο Sheikh Hamad στη διεθνή κατανόηση επομένως προστέθηκε μια νέα κατηγορία, που είναι το βραβείο επιτεύγματος (Life Achievement Award) που απονέμεται  σε πέντε γλώσσες που επιλέγονται κάθε χρόνο, σε αναγνώριση των επιτευγμάτων της στη μετάφραση έργων  από και προς τα αραβικά και την συνεισφορά των δημιουργών στον διαπολιτισμικό διάλογο και τη διεθνή κατανόηση.

Η Δρ Αl Fayyaddh τόνισε ότι το βραβείο έχει αναλάβει, από την πρώτη του κιόλας σεζόν, να ενθαρρύνει τη μετάφραση από και προς τα Αραβικά σε περισσότερες από μία γλώσσες, υιοθετώντας μια διεθνή γλώσσα κάθε χρόνο εκτός από τα Αγγλικά, οπότε η τουρκική γλώσσα επιλέχθηκε τον πρώτο χρόνο, η Ισπανική το δεύτερο έτος, η  Γαλλική το τρίτο έτος, η Γερμανική για την τέταρτη σεζόν, τα Ρωσικά για την πέμπτη σεζόν και τα Περσικά για την έκτη σεζόν.

Σε συνέχεια της ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ του αραβικού πολιτισμού και των διαφορετικών πολιτισμών του κόσμου, το βραβείο έστρεψε την προσοχή του στην έβδομη σεζόν 2021 στην κινεζική γλώσσα ως δεύτερης κυρίαρχης γλώσσας και στην επιλογή τεσσάρων νέων γλωσσών στην κατηγορία επιτεύγματος – Life Achievement Award, οι οποίες είναι:

Ουρντού, Αμχαρικά, Ολλανδικά και Ελληνικά.

Ως προς τα χαρακτηριστικά του οράματος η Δρ. AlFayyadh διευκρίνισε ότι το βραβείο επιδιώκει να τιμήσει το έργο των δημιουργών εκτιμώντας και αξιολογώντας το ρόλο τους στην ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των εθνών και των λαών του κόσμου, επιβραβεύοντας την αριστεία σε αυτόν τον τομέα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα, εδραιώνοντας την υψηλή σε αξίες και διάδοση της πολυμορφίας, του πλουραλισμού και του ανοίγματος προς τον άλλο. Επιδιώκει επίσης να εδραιώσει την κουλτούρα της γνώσης και του διαλόγου, να διαδώσει τον αραβικό και τον  ισλαμικό πολιτισμό, να αναπτύξει τη διεθνή κατανόηση και να ενθαρρύνει την περαιτέρω καλλιέργεια των σχέσεων ανάμεσα στην αραβική γλώσσα και των υπόλοιπων γλωσσών του κόσμου μέσω διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Στόχοι

   Αναγνώριση του σημαντικού  ρόλου των μεταφραστών σε αραβικό και διεθνές επίπεδο στη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ εθνών και λαών.

  • Ενθάρρυνση ατόμων, εκδοτικών οίκων αραβικών και διεθνών πολιτιστικών ιδρυμάτων να δώσουν προσοχή στη μετάφραση προς και από την αραβική γλώσσα και να αγωνιστούν για την αριστεία και τη δημιουργικότητα τους σε αυτά τα πεδία.
  • Συμβολή στην αύξηση του επιπέδου μετάφρασης προς και από τα αραβικά με βάση την ποιότητα, την ακρίβεια και τη γνωστική και πνευματική αξία του λόγου.
  • Εμπλουτισμός της Αραβικής Βιβλιοθήκης με σημαντικά έργα πολιτισμών, λογοτεχνίας, τέχνης και επιστημών του κόσμου και εμπλουτισμός της παγκόσμιας κληρονομιάς με τις δημιουργίες του αραβικού και ισλαμικού πολιτισμού.
  • Αξιολόγηση και βράβευση ατόμων που συνέβαλαν στη διάδοση του πολιτισμού της ειρήνης και της διεθνούς κατανόησης.

Η Δρ. AlFayyadh αναφέρθηκε στη διαχείριση των βραβείων, η οποία αποτελείται από:

Διοικητικό Συμβούλιο:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βραβείου αποτελείται από πέντε έως δέκα μέλη, που επιλέγονται από πολλαπλές εθνικότητες για μια ανανεώσιμη διετή θητεία.
  • Το Συμβούλιο παρέχει συμβουλές και συστάσεις, συμβάλλει στην επιλογή ξένων γλωσσών που ορίζονται για το βραβείο κάθε χρόνο και συμμετέχει στην αξιολόγηση των διοικητικών και επιστημονικών επιδόσεων του βραβείου.
Η Δρ Fayadh, η επίσημη εκπρόσωπος των βραβείων

Συντονιστική Επιτροπή:

Η διευθύνουσα επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντα της εποπτείας του έργου του βραβείου και της διασφάλισης της διαφάνειας του, και του πλήρους διαχωρισμού μεταξύ των διαδικασιών διαχείρισης και της επιλογής, της διαιτησίας και της ανάθεσης των υποψηφίων έργων. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών διαιτησίας ή της διευθύνουσας επιτροπής δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το βραβείο.

Επιτροπές Αξιολόγησης /Διαιτησίας:

Τα βραβεία χορηγούνται σύμφωνα με τις προτάσεις ανεξάρτητων διεθνών επιτροπών διαιτησίας που επιλέγονται από τη διευθύνουσα/διαχειριστική  επιτροπή του βραβείου σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες, ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν κριτέςμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες. αξιολογεί τα έργα στους τομείς αρμοδιότητάς τους.

Η Δρ. AlFayyadh αποκάλυψε την αξία του βραβείου, ως

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο είναι δύο εκατομμύρια (2.000.000 $) και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

Βραβεία μετάφρασης στις δύο κύριες γλώσσες (μεμονωμένα βιβλία): (800.000 δολάρια ΗΠΑ).

Βραβείο Επιτεύγματος σε δύο μεγάλες γλώσσες: 200.000 $.

Βραβεία Eπιτεύγματος στις επιλεγμένες «μικρότερες»γλώσσες: (1.000.000 $).

Κατηγορίες βραβείων

Πρώτη  κατηγορία:

Μεταφραστικά βραβεία για  μεμονωμένα βιβλία, τα οποία χωρίζονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

1. Μετάφραση από τα αραβικά στα αγγλικά.

2. Μετάφραση στα Αραβικά από τα Αγγλικά.

3. Μετάφραση από τα αραβικά σε ξένη γλώσσα.

4. Μετάφραση στα Αραβικά από μια ξένη γλώσσα.

Η αξία καθενός από αυτά τα έπαθλα είναι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δολάρια ΗΠΑ και ο νικητής πρώτης θέσης παίρνει εκατό χιλιάδες (100.000) δολάρια ΗΠΑ, η δεύτερη θέση εξήντα χιλιάδες (60.000) δολάρια ΗΠΑ και η τρίτη θέση παίρνει σαράντα χιλιάδες (40.000) δολάρια.

Δεύτερη κατηγορία:

Βραβεία Επιτεύγματος στις επιλεγμένες «μικρότερες» γλώσσες. Η συνολική αξία των βραβείων για αυτήν την κατηγορία είναι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δολάρια.

Τρίτη κατηγορία:

Βραβείο Επιτεύγματος (Life Achievement Award) σε δύο μεγάλες γλώσσες, η αξία αυτού του βραβείου είναι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δολάρια ΗΠΑ.

Η Δρ. AlFayyadh επιβεβαίωσε ότι η Διοικητική Επιτροπή για τα βραβεία ανακοίνωσε την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για κάθε ενότητα και υποψηφιότητας για τo έτος  2021, από τις 15 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 15 Αυγούστου 2021.

Οι κατηγορίες βραβείων διανέμονται στην έβδομη σεζόν ως εξής:

Βραβεία μετάφρασης σε δύο μεγάλες γλώσσες (μεμονωμένα βιβλία):

Κατηγορία μετάφρασης από Αραβικά σε Αγγλικά

Κατηγορία μετάφρασης από Αγγλικά σε Αραβικά

Κατηγορία μετάφρασης από Αραβικά σε Κινέζικα

Κατηγορία μετάφρασης από Κινέζικα σε Αραβικά

Βραβείο επιτεύγματος σε δύο μεγάλες γλώσσες

Βραβεία επιτεύγματος στις κάτωθι επιλεγμένες γλώσσες:

Μετάφραση Αραβικά σε Ουρντού

Μετάφραση από Ουρντού στα Αραβικά

Μετάφραση από Αραβικά στα Αμχαρικά

Μετάφραση από Αμχαρικά σε Αραβικά

Μετάφραση από τα Αραβικά στα Ολλανδικά

Μετάφραση από Ολλανδικά σε Αραβικά

Μετάφραση από τα Αραβικά στα (νέα) Ελληνικά

Μετάφραση από τα (νέα) Ελληνικά στα αραβικά

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων ορίστηκε η  15 Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους διορισμού και υποψηφιότητας και κατεβάστε τις φόρμες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του βραβείου: www.hta.qa

Αρέσει σε %d bloggers: