Σύμφωνα με τα άρθρα 17,18,19,22 και 30 του καταστατικού του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να παρευρεθείτε στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα του εντευκτηρίου μας, (3ης Σεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος).

Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα στις 10:00 π.μ. στην ίδια αίθουσα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.      Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

2.      Ανάγνωση – Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.

3.      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

4.      Λογοδοσία και Οικονομικός Απολογισμός για το 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.      Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

6.      Υποβολή Προϋπολογισμού για το 2021 και έγκρισή του από τη Γεν. Συνέλευση.

7.      Ανάγνωση των ονομάτων των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 30 του καταστατικού του Σ.Α.Ε. :

  • Για την εκλογή 15 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία, επιτρέπονται μέχρι 12 σταυροί προτίμησης.
  • Για την εκλογή 3 μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής με διετή θητεία επιτρέπονται μέχρι 3 σταυροί προτίμησης.

Α) Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00 μ.μ.

Β) Οι κάλπες θα κλείσουν ώρα 15:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 19 του καταστατικού του Σ.Α.Ε.

Στην ψηφοφορία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί τρεις τουλάχιστον μήνες (31/7/2021) πριν την ημερομηνία της Γεν. Συνέλευσης και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ώρα της ψηφοφορίας.

       ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Το Δ.Σ. θεωρεί σημαντικότατη τη συμμετοχή όλων των μελών του Συνδέσμου μας στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και κάνει  έκκληση στα μέλη μας να τιμήσουν με την παρουσία τους την Συνέλευση από την έναρξη της.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: