Αξιότιμα Μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ελληνίδων Κυριών Καΐρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ελληνίδων Κυριών Καΐρου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 3 Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 στην αίθουσα του εντευκτηρίου, (5 Οδός Αμπντέλ Χαμίντ Σαΐντ – Κάιρο) στις 12μ. με την εξής Ημερήσια Διάταξη:

1) Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικού προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Εκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και 2020.

3) Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού Απολογισμού χρήσης 2019 και 2020.

4) Υποβολή προς έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2021.

5) Διορισμός Ορκωτού ελεγκτού και καθορισμός αμοιβής του.

6) Ανακήρυξη Μεγάλων Ευεργετών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μία ώρα μετά δηλαδή στη 1.00 μ.μ. σε δεύτερη κλήση.

Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού αυτή θα είναι έγκυρη, εάν παρευρεθούν αυτοπροσώπως (δηλαδή χωρίς πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις) το 10% των μελών ή είκοσι μέλη τουλάχιστον. Στην πρώτη περίπτωση ο αριθμός των μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 5 μέλη.

Η Γραμματέας ΚΑΤΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ Η Πρόεδρος ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ

Αρέσει σε %d bloggers: