Σύμφωνα με σχετική ελληνική νομοθεσία η οποία δύναται να ανευρεθεί σε ιστοσελίδες Στρατολογίας (www.stratologia.gr) οι υπό στράτευση άρρενες, κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου οι οποίοι από ενάρξεως 2023 διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους (επομένως έχουν γεννηθεί εντός έτους 2005) οφείλουν όπως συμπληρώσουν δελτίο απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, ήτοι από 2 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2023.

Οι εν λόγω παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Γενικό Προξενείο (ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.cai@mfa ή στο τηλέφωνο: 25741140, 25741085, 25791429) για τον ορισμό ημέρας και ώρας συνάντησης προς συμπλήρωση του δελτίου τους.

Αρέσει σε %d bloggers: