Αξιότιμα Μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ελληνίδων Κυριών Καΐρου,

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ελληνίδων Κυριών Καΐρου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2022 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού, σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00 μ. στην έδρα της Αδελφότητας, 5, οδός  Δρ. Αμπντέλ Χαμίντ Σαΐντ, Κάιρο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Ανάγνωση και επικύρωση του πρακτικού της προηγούμενης Τ.Γ.Σ. με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2021.
  2. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021 και από 1/1/2022 έως 30/6/2022.
  3. Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού Απολογισμού χρήσης 2021 και από 1/1/2022 έως 30/6/2022. 
  4. Υποβολή προς έγκριση Προϋπολογισμού από 1/7/2022 έως 30/6/2023.
  5. Διορισμός Ορκωτού Λογιστή και καθορισμός αμοιβής του.
  6. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού.
  7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Άλλα θέματα που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μία ώρα μετά δηλαδή στη 1.00 μ.μ. σε δεύτερη κλήση.  Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού αυτή θα είναι έγκυρη, εάν παρευρεθούν αυτοπροσώπως (δηλαδή χωρίς πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις) το 10% των μελών που έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν.

Η ΓραμματέαςΗ Πρόεδρος
ΚΑΤΙΑ ΚΑΖΑΚΑΚΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗ Ν. ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟY
Αρέσει σε %d bloggers: