28/07/2018
Ντολόρες Ντε Πεντρόζο

Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Το Μάρτιο του 1940 έλαβε χώρα μία άφιξη στο Κάιρο, η οποία χαιρετίστηκε ως ¨γεγονός¨ από τους διπλωματικούς κύκλους. Η σενιορίτα Ντολόρες Ντε Πεντρόζο και Στούρζα, […]