Σε Τακτική Γενική Συνέλευση προσκαλεί το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, όλα τα μέλη του, κρίνοντας σημαντική τη συμμετοχή τους για τη διαδικασία της Συνέλευσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Σύμφωνα με τα άρθρα 17,18,19,22 και 30 του καταστατικού του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να παρευρεθείτε στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του εντευκτηρίου μας, (3ηςΣεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος).
Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί επτά ημέρες αργότερα, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα. 
                                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.      Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2.      Ανάγνωση – Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
3.      Λογοδοσία και Οικονομικός Απολογισμός για το 2017 του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.      Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
5.      Υποβολή Προϋπολογισμού για το 2018 και έγκρισή του από τη Γεν. Συνέλευση. 
 
Το Δ.Σ. θεωρεί σημαντικότατη τη συμμετοχή όλων των μελών του Συνδέσμου μας στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και κάνει έκκληση στα μέλη μας να τιμήσουν με την παρουσία τους την Συνέλευση από την έναρξη της.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρέσει σε %d bloggers: