Ηχηρό μήνυμα για την επίλυση του Ουκρανικού προβλήματος που ταλανίζει και την Εκκλησία, έστειλαν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Πολωνίας, Σάββας.

Οι προκαθήμενοι των δύο Εκκλησιών υπέγραψαν στη Βαρσοβία, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, κοινό κείμενο στο οποίο εκφράζουν την κραυγή αγωνίας τους για την απορύθμιση της εκκλησιαστικής τάξης στην Εκκλησία της Ουκρανίας και απεύθυναν, παράλληλα, έκκληση σε όλους όσοι εμπλέκονται να εξαλείψουν τις εκκλησιαστικές παρεξηγήσεις.

Ολόκληρο το κείμενο της έκκλησης του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρου και του Μητροπολίτη Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα:

«Την Παρασκευή 21η Σεπτεμβρίου ε.έ., μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος ο Β΄ και ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββας, υπέγραψαν κοινή έκκληση προς κάθε αρμόδιο από τον οποίο εξαρτάται η εξάλειψη των εκκλησιαστικών παρεξηγήσεων σχετικά με το θέμα της Ουκρανίας.

Ημείς οι Προκαθήμενοι των δύο Τοπικών Εκκλησιών, συναντηθέντες εις την Πολωνικήν γην, έχοντας την συνείδησιν της υπευθυνότητας δια την ζωήν της Αγίας Ορθοδοξίας εν τω συγχρόνω κόσμω, δια την ειρήνην, την ενότητα και την διατήρησιν της δοαγματικο-κανονικής τάξεως Της, ενώπιον των δοκιμασιών τα οποίας υποφέρει σήμερον η εν’ Ουκρανία Ορθοδοξία – καλούμε εν’ πνεύματι της αδελφικής αγάπης τους Πάντας, από τους οποίους εξαρτάται η εξάλειψις των εκκλησιαστικών παρεξηγήσεων των αναφερομένων εις την εκχώρησιν του Αυτοκεφάλου εις την Εκκλησίαν της Ουκρανίας, όπως πράττουν τα πάντα όσα είναι ει διάθεσίν Τους, δια την αποτροπήν της εις τούτο φάσμα διαμάχης και δια την επικράτησιν της εκκλησιαστικής τάξεως εις την Ουκρανικήν γην.

Τελούμενοι την Θείαν Λειτουργίαν κατά την ημέραν της Εορτής του Γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου, προσευχόμεθα υπέρ της ενότητας και της ειρήνης του Ουκρανικού λαούς και ταυτοχρόνως απευθύνουμε τον αδελφικόν χαιρετισμόν εις του Προκαθημένους των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και εις παν το Πλήρωμα της Αγίας Ορθοδοξίας.

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’ – Ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας Σάββας».

Αρέσει σε %d bloggers: