Σύμφωνα με τα άρθρα 17,18,19,22 και 30 του καταστατικού του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του εντευκτηρίου (3ης Σεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος).

Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί επτά ημέρες αργότερα, την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
Ανάγνωση – Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Λογοδοσία και Οικονομικός Απολογισμός για το 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
Υποβολή Προϋπολογισμού για το 2019 και έγκρισή του από τη Γεν. Συνέλευση.
Ανάγνωση των ονομάτων των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1. Σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 30 του καταστατικού του Σ.Α.Ε. :
  • Για την εκλογή 15 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία, επιτρέπονται μέχρι 12 σταυροί προτίμησης.
  • Για την εκλογή 3 μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής με διετή θητεία επιτρέπονται μέχρι 3 σταυροί προτίμησης.
  Α) Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ.
  Β) Οι κάλπες θα κλείσουν ώρα 16:00 μ.μ.
 2. Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 19 του καταστατικού του Σ.Α.Ε. στη ψηφοφορία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί τρεις τουλάχιστον μήνες (10/12/2018) πριν την ημερομηνία της Γεν. Συνέλευσης και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ώρα της ψηφοφορίας.
 3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 4. Το Δ.Σ. θεωρεί σημαντικότατη τη συμμετοχή όλων των μελών του Συνδέσμου μας στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και κάνει έκκληση στα μέλη του να τιμήσουν με την παρουσία τους την Συνέλευση από την έναρξη της.
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρέσει σε %d bloggers: