Παρακαλούνται όσοι πάροικοι έχουν κάνει αίτηση για απόκτηση Αιγυπτιακής υπηκοότητας, και δεν την έχουν αποκτήσει ακόμη, να ενημερώσουν άμεσα τα γραφεία της Ε.Κ.Κ. με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλέφωνα: 25913945-25891094 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 π.μ. -3:30 μ.μ.)

Φαξ: 25884652

Email: [email protected] και [email protected]

Καλό θα είναι αν έχουν κάνει αίτηση να προσκομίσουν ή να αποστείλουν αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Επίσης, όσοι επιθυμούν να λάβουν Αιγυπτιακή υπηκοότητα να ενημερώσουν την Κοινότητα το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να καθοδηγηθούν καταλλήλως.

Στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται να σταλεί αντίγραφο του διαβατηρίου (παλαιού αν είχαν κάνει την αίτηση με αυτό) και του νέου  καθώς και της άδειας παραμονής τους.

Εκ της Δ.Ε.


Αρέσει σε %d bloggers: