Οι πανεπιστημιακοί και οι εκπαιδευτικοί του εξωτερικού που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο 27ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 – 30 Ιουνίου 2019, ακόμη και μέσω skype, βιντεοσκοπημένων, ή και αναρτημένων ανακοινώσεων, από τη χώρα που διαμένουν και χωρίς τη φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.

Αυτό σημαίνει ότι οπουδήποτε στον κόσμο και να βρίσκεται ο εισηγητής, μπορεί να παρουσιάσει το κείμενό του σύμφωνα με τις παραπάνω δυνατότητες.

Τύποι εισηγήσεων και ανακοινώσεων

Πλήρεις εισηγήσεις (4500 – 5500 λέξεις) 20΄
⦁ Πλήρεις θεωρητικές εισηγήσεις
⦁ Πλήρεις ερευνητικές ποιοτικές εισηγήσεις
⦁ Πλήρεις ερευνητικές ποσοτικές εισηγήσεις

Αρχικές ανακοινώσεις ερευνών – ερευνητικών δραστηριοτήτων (2000-2500 λέξεις) 10΄
⦁ Πιλοτικές έρευνες
⦁ Διδακτορικές διατριβές
⦁ Μεταπτυχιακές εργασίες
⦁ Πτυχιακές εργασίες

Σύντομες ανακοινώσεις (2000-2500 λέξεις) 10΄
⦁ Σχέδια έρευνας
⦁ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
⦁ Παρουσιάσεις πολιτιστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
⦁ Παρουσιάσεις εποπτικών μέσων διδασκαλίας
⦁ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού
⦁ Βιβλιοπαρουσιάσεις

Διδακτικά σενάρια όλων των ειδικοτήτων (2000 – 2500 λέξεις) 10΄
⦁ Αρχέτυπα
⦁ Σχέδια διδασκαλίας
⦁ Εργαστηριακές παρουσιάσεις
⦁ Εκπαιδευτικά Σενάρια
⦁ Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις

Αναρτημένες εργασίες (900-1100 λέξεις για το πόστερ)
⦁ Ηλεκτρονική αναρτημένη εργασία
⦁ Έντυπη αναρτημένη εργασία
Οι εισηγητές θα μπορούν να στείλουν πλήρες κείμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η αναρτημένη ανακοίνωση, για να ακολουθήσει τη διαδικασία της κρίσης και να δημοσιευτεί στα πρακτικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπαίνει, μετά από κρίση, μόνο το σύντομο κείμενο της ανάρτησης.

Διαδικατυακές ανακοινώσεις
⦁ Σύγχρονες παρουσιάσεις μέσω Skype
⦁ Μαγνητοσκοπημένες παρουσιάσεις (απαιτείται βίντεο από τον εισηγητή)
Ο αριθμός των λέξεων του κειμένου για τα πρακτικά θα είναι ανάλογος με το είδος της ανακοίνωσης.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ipode.gr/conference/27conference/presentationtypes

Αρέσει σε %d bloggers: