Στο ταξίδι της στον ιστορικό αιγυπτιώτικο χρόνο που συνεχίζεται επιτυχημένα ως τις μέρες μας, τρεις φορές ιδρύθηκε η Ένωση Ελλήνων Αποφοίτων Αμπετείου Σχολής : Το 1918, το 1923 και το 1932, ενώ το 1957 μετονομάστηκε σε Σύλλογο Ελλήνων Αποφοίτων Αμπετείου.

Γράφει ο Ν. Νικηταρίδης

Ο σκοπός της ήταν αρχικά αλληλοβοηθητικός, αλλά σιγά – σιγά απέκτησε Νυχτερινές Σχολές, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Ευρέσεως Εργασίας, Ταμείο Απόρου Μαθητού, Ταμείο Πρόνοιας Αποστράτων και Αναπήρων Πολέμου και Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Αποστράτων, ενώ σπουδαία ήταν η θεατρική της δραστηριότητα που διήρκησε από το 1932 έως το 1964 με καλλιτεχνικούς διευθυντές τους Νίκο Νικολαΐδη, Χρυσόστομο Μαντουρίδη, Γιώργο Ιορδανίδη και Γιώργο Χέλμη.

Αναφερόμενοι στην επανίδρυση της το καλοκαίρι του 1923 από τους Κ. Σταύρου, Ευστ. Βαφέα, Ευαγ. Βελουδάκη, Κ. Σαμαρόπουλο και Γ. Γιαννακό, με πρόεδρο τον Ν. Τσιγαδά, ας αναφέρουμε τι έγραφε σχετικά ο Τύπος της Εποχής, σαν ένα μικρό ιστορικό θυμητάρι για ένα αιγυπτιώτικο σωματείο από τα πάνω από 800 που ιδρύθηκαν στη Νειλοχώρα, ένα σωματείο που πραγματικά τίμησε τον νεοελληνικό πολιτισμό:

¨Εις Κάιρον συνεστήθη Ένωσις Αποφοίτων της Αμπετείου Σχολής με σκοπόν αλληλοβοηθητικόν. Οι απόφοιτοι της Αμπετείου είναι πολλοί, ευρίσκονται δε εις όλην την Αίγυπτον. Πάντες ούτοι είτε ως τακτικά, είτε ως αντεπιστέλλοντα μέλη οφείλουσι, νομίζομεν, να συντελέσωσιν εις ευόδωσιν του σκοπού της Ενώσεως.

Δεν φρονούμεν συνεπώς ότι έχουσιν ανάγκην προτροπής οι ανά την χώραν διεσκορπισμένοι απόφοιτοι της Αμπετείου, ων πολλοί κατέχουσι λαμπράς θέσεις εν τη κοινωνία, όπως σπεύσωσι να εγγραφώσι μέλη αυτής. Διο απλώς τοις αναγγέλομεν την ίδρυσιν της Ενώσεως των.

Τις οίδε αν δια της δράσεως των μελών του σωματείου τούτου, πλην του κυρίως επιδιωκομένου σκοπού, δεν επιτεύχθη συν τω χρόνων και η λύσις του περιπετειώσους ¨Αμπετειακού Ζητήματος¨.

Πηγές: Ν.Νικηταρίδης «Τα Ελληνικά Σωματεία στην Αίγυπτο», Αθήνα 2015 – «Ταχυδρόμος», Αλεξάνδρεια 13/8/1923.

Αρέσει σε %d bloggers: