Η Α.Θ. Μακαριότης ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, απέστειλε Επιστολή συμπαθείας πρός τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο, με την οποία του ευχήθηκε σύντομη ανάρρωση καί επιστροφή στα υψηλά καί πολυεύθυνα καθήκοντά Του.

«ΜακαριώτατονἈρχιεπίσκοπον

Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας

κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ

εἰς Τίρανα

Μακαριώτατέ μοι καί πολυσέβαστε ἅγιε Ἀλβανίας,

Ἄρτι πληροφορηθέντες τά τῆς προσκαίρου ταλαιπωρίας Σας σχετικῶς μέ τήν ὑγίειαν Σας, διό εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα, οὐ μόνον ἡ ἡμετέρα Μετριότης, ἀλλά σύμπασα ἡ Ἱεραρχία, κλῆρος καί λαός τῆς ἀγαπητῆς Σας Ἀφρικῆς τοῦ καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχείου, σύντομον ἀνάρρωσίν Σας καί ἐπιστροφήν Σας εἰς τά τόσον ὑψηλά καί ἄκρως πολυεύθυνα καθήκοντά Σας.

Ἡ Ἀφρική καί ὁ πολύπαθος λαός της εὐγνωμονοῦντες Σᾶς ἐνθυμοῦνται καί οὐδέποτε θά λησμονηθῇ τό τόσον πολυσήμαντον καί πολυσχιδές ἔργον Σας ἐν αὐτῇ.

Περαστικά Σας!

ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β΄

Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2020»  

Αρέσει σε %d bloggers: