Λάβαμε την πολυαναμενόμενη επιστολή του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ημερομηνία 11/1/2022 με την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή του καταστατικού της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου (Ε.Κ.Κ) στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος 149/2019.

Την είδηση είχαμε ανακοινώσει προφορικά στην Έκτακτη Γενική μας συνέλευση στις 16/1/2022 αλλά μέχρι τότε δεν είχαμε ακόμα λάβει τα έγγραφα.

Η Κοινότητά μας, που από τον Οκτώβριο του 2017 υπάγεται – με αίτημά της – στα κεντρικά του Υπουργείου υπ’ αριθμό 816/2017 απέκτησε τον ενιαίο ειδικό 14ψήφιο αριθμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας 21991036221245 που θα είναι πλέον απαραίτητος για όλες τις διεργασίες των σωματείων με το υπουργείο, και αφού ολοκληρώσουν την διαδικασία όλα τα σωματεία.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο -τυχαία- την ίδια ημέρα που υπέγραφε το υπουργείο την επιστολή που λάβαμε, δηλαδή την 11η Ιανουαρίου 2022 δόθηκε παράταση στην περίοδο αναπροσαρμογής των καταστατικών των σωματείων για ακόμη ένα χρόνο δηλαδή μέχρι την 12η Ιανουαρίου του 2023.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη καθώς πολλά σωματεία είτε λόγω της πανδημίας ή για άλλους λόγους άργησαν να ολοκληρώσουν τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις τους ή δεν προσαρμόστηκαν ακόμα καλά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με κίνδυνο να παραλύσουν οι εργασίες τους αν είχαν βρεθεί εκτός χρονικών πλαισίων.

Εξάλλου το 2022 ονομάστηκε από τον Πρόεδρο Αμπντ Ελ Φατάχ Ελ Σίσι έτος της «Κοινωνίας των πολιτών» που στοχεύει στην ακόμα καλύτερη συνεργασία των σωματείων των πολιτών με τους θεσμούς του κράτους για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινωνίας, ήταν λοιπόν μια σοφή κίνηση από το υπουργείο που επιβεβαιώνει και ενδυναμώνει αυτόν τον στόχο.

Ισχύει λοιπόν το νέο καταστατικό μας όπως το ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μελών μας στις 6/6/2021 με όλα του τα 56 άρθρα, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις που όμως δεν αλλοιώνουν καθόλου το όλο μας σκεπτικό στα άρθρα μας. Βεβαίως όλα τα κεκτημένα της Ε.Κ.Κ που απορρέουν από την πολυμερή συνθήκη του Μοντρέ του 1937 και της διμερούς συμφωνίας σε μορφή των δύο επιστολών των ΥΠΕΞ Αιγύπτου και Ελλάδος του 1949 επιβεβαιώνονται και ισχύουν.  

Η Δ.Ε. θα αρχίσει πλέον το επόμενο βήμα να ετοιμάζει δηλαδή τον νέο εσωτερικό της κανονισμό. Αυτή είναι μια επίπονη εργασία, πολύ ουσιαστική όμως για την εσωτερική εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Αφού ολοκληρωθούν αυτά, θα κληθεί η γενική συνέλευση να εγκρίνει τον νέο εσωτερικό κανονισμό και τον απολογισμό του 2020 και των έξι πρώτων μηνών του 2021, καθώς από το εξής ο ετήσιος απολογισμός του οργανισμού, θα αρχίζει μαζί με το οικονομικό έτος την 1η Ιουλίου και θα λήγει την 30η Ιουνίου.

Εντός του Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του απολογισμού που θα παρουσιάζει τα πεπραγμένα των 18 μηνών (Ιανουάριος 2020 – Ιούνιο 2021) προετοιμάζοντας το έδαφος για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αμέσως μετά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού και την νέα επικύρωση του κώδικα ηθικής δεοντολογίας που μάλλον θα μείνει χωρίς αλλαγές, από την συνέλευση, μια νέα έκδοση σε μορφή μικρού βιβλίου θα αντικαταστήσει το σημερινό και θα περιέχει όλα τα οργανωτικά κείμενα του οργανισμού (καταστατικό εσωτερικός κανονισμός, κώδικας ηθικής δεοντολογίας και ιστορικά έγγραφα που πρέπει να συνυπάρχουν για το μέλλον).

Πολύ δουλειά λοιπόν μας περιμένει, ενώ συνεχίζονται παράλληλα οι προσπάθειες για την πολύπλευρη δραστηριότητά μας σε όλους τους τομείς και ειδικά στο Ελληνικό Νοσοκομείο. Στόχος μας για το 2022 είναι και η αποκρυστάλλωση των ιδεών μας για την παιδεία (Μόρφωση) των σημερινών και μελλοντικών Αιγυπτιωτών που θεωρούμε πως μαζί με το Νοσοκομείο (Υγεία) αποτελούν τους πνεύμονες της Παροικίας για την αντοχή της στο μέλλον.

Το κεφάλαιο των μικρότερων παροικιακών σωματείων και των τεκταινόμενων σε αυτά κυρίως ΣΕΑΑΣ και ΕΝΟΚ μας απασχολούν επίσης, και φυσικά η στήριξή μας σε αυτά είναι δεδομένη, αρκεί τα διοικητικά τους συμβούλια κάνουν το ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωσή τους αλλά και της μελλοντικής τους συνέχειας.

Εύχομαι η πανδημία που έβαλε πολλά εμπόδια στην φυσική παρουσία μεταξύ μας, να δαμαστεί από τις προσπάθειες της επιστήμης και όλα αυτά που μακραίνουν τις αποστάσεις μεταξύ μας να γίνουν παλιές αναμνήσεις, για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο την παροικία αλλά και να την οχυρώσουμε από την πάντα υποβόσκουσα ανθρώπινη αρνητική συμπεριφορά. 

(φωτογραφία Γιάννης Φορτούνας) 

Αρέσει σε %d bloggers: