03/10/2018

Αμπουκίρ: Η ίδρυση και η παρακμή της ελληνικής κοινότητας (Photos)

Οι Έλληνες από την εποχή της μαζικής μετανάστευσής τους λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα τους, διεσπάρησαν σε όλη την Αίγυπτο. Η Αλεξάνδρεια ήταν η […]