22/11/2019

Οικονομική Ανάπτυξη στην Αίγυπτο προβλέπει ο Moody’s για το 2020

Ο οίκος Moody’s αναμένει οικονομική μεγέθυνση 5.8% το 2020 στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Moody’s η οποία δημοσιεύθηκε μετά την απόφαση […]
17/10/2018

O Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές του αιγυπτιακού τραπεζικού συστήματος

Ο Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Moody’s αναβάθμισε, την Τετάρτη 10 Οκτωβριου 2018, τις προοπτικές του αιγυπτιακού τραπεζικού συστήματος, από σταθερό σε θετικό. Σύμφωνα με την έκθεση […]