Συμμετοχή στη θερινή Ακαδημία Ολυμπίας 2018
02/03/2018
Συζητήσεις και ιδέες για το μέλλον του Ε.Ν.Ο.Κ
03/03/2018
Show all

Αποκριές στην Αριστοκρατική Αλεξάνδρεια του 1910

 Όπως αναφέρει ο Ηρ. Λαχανοκάρδης, από το 1900 και μετά η Αλεξάνδρεια άρχισε να παίρνει τη μορφή εκείνη, η οποία τη χαρακτήρισε ως στολίδι της Μεσογείου. Η κατασκευή της προκυμαίας του Ανατολικού λιμένα μετέβαλε όχι μόνο το σχέδιο της πόλης, αλλά και τις συνθήκες γενικότερα της κοσμικής ζωής. Τα νέα κέντρα που δημιουργήθηκαν κατά μήκος της προκυμαίας σιγά-σιγά μετέφεραν προς τα εκεί την κίνηση, η οποία ήταν πριν συγκεντρωμένη στα κέντρα της Πλατείας των Προξένων. Τα παλιά ξύλινα παραπήγματα των Καζίνων και των λουτρών εξαφανίστηκαν και τη θέση τους πήραν όμορφα κτίρια και κομψά κοσμικά κέντρα. Παράλληλα, επήλθε μία τεράστια μεταμόρφωση, ιδίως εκεί που αργότερα βρισκόταν ο Σταθμός Ραμλίου, εκεί δηλαδή που στις αρχές του 20ου αι. υψωνόταν ο ρωμαϊκός πύργος και κείτονταν οι δύο οβελίσκοι. Από τότε και χάρις στη συγκοινωνία με τα ηλεκτρικά τραμ, το Ράμλι άρχισε να κατοικείται ολοένα και πυκνότερα, φθάνοντας στα 1930 να έχει το 1/3 του πληθυσμού της πόλης, ενώ και η κοσμική ζωή μετατοπίστηκε προς αυτό, με μια μικρή περίοδο ενδιαμέσως που την είχε στρέψει προς τα Ηλύσια Πεδία του Μωχαρέμβεη.

          Από την κλειδαρότρυπα του χρόνου λοιπόν, με τη βοήθεια άρθρων του αλεξανδρινού ¨Ταχυδρόμου¨, ας κοιτάξουμε μια στιγμή μονάχα αυτής της κοσμικής ζωής μεταφερόμενοι στο Μάρτιο του 1910 όταν η διεθνής αριστοκρατική Αλεξάνδρεια γιόρταζε την Αποκριά στις μεγαλοπρεπείς επαύλεις των Κ. Χωρέμη και Εμμ. Ζερβουδάκη, δύο επιτυχημένων Αιγυπτιωτών επιχειρηματιών :

          ¨Εις του κ. Κ. Χωρέμη : Το Σάββατον το βράδυ είχε καλέσει εις χορόν η κυρία και ο κ. Κ. Χωρέμης. Τα κομψότατα σαλόνια περιέκλεισαν πάλιν το αλεξανδρινό άι-λάιφ, το οποίον εδέχετο εν θαυμασία λευκή περιβολή η ερίτιμος κυρία Χωρέμη, βοηθουμένη από την λιγυρωτάτην θυγατέρα της δεσποινίδα Davlee, ενδεδυμένην ως μπεντουΐναν. Μεταξύ των μη déguisée παρετηρήσαμεν την κ. Βιργινίαν Μπενάκην, την κ. Μιλτ. Νεγρεπόντη, την ξανθήν αυτήν Αθηναίαν αμαζόνα, την κ. Εμμ. Ζερβουδάκη, την κ. Αμβρ. Ζερβουδάκη, την κ. Βαλασσοπούλου, την κ. Τσάμη, την κ. Ζογκέμπ. Θαυμασίως μετημφιεσμέναι ήσαν η κυρία Αντ. Μπενάκη ως Ελληνίς χωριατοπούλα, η κ. Αλεξ. Μπενάκη ως Ινδιάνα, η κ. Αλεξάνδρου Χωρέμη επίσης, αι κυρίαι Μόρις και Χόπκινσον ως μπεντουΐναι, η κ. Σαλβάγου, ελευθέρα πλέον από το προχθεσινόν εις το πατινάζ ατύχημα της ως βλάχα, η κ. Σινανό ως almée, η κ. Καλογεροπούλου ως Τούρκα, η κ. Αμβρ. Ράλλη ως almée, η κ. Παρασκευά και αι κ.κ. Ευρ. Κωνσταντινίδου ως μπεντουΐναι, η κ. Ζαφ. Μάτσα ως τσιγγάνα, αι δεσποινίδες Βαλασσοπούλου ως almée, Αρτ. Νικολαΐδη ως Τούρκα, Μαρία Γρυπάρη ως κορφιάτισα χωριατοπούλα, Αν. Γρυπάρη ως Ελληνοπούλα, Ψάθη και Ελ. Κωνσταντινίδου ως μπεντουΐναι, η δε δις Σαλβάγου ως soufragi. Αρρενωπότατοι εκ των κυρίων ήσαν οι κ.κ. Αντ. Μπενάκης με φουστανέλλαν, Αλεξ. Μπενάκης και Σεβαστόπουλος ως Κρήτες, Αλεξ. Λ. Μπενάκης ως Μαυροβούνιος, Αλεξ. Χωρέμης ως Χιώτης, Αλφ. Στάνι ως Τούρκος πασσάς, Ι. Ροδοκανάκης με φουστανέλλαν, ο κ. Μακκάς ως αμερικανός negro, ο κ. Τζων Συναδινός ως μαχαραγιάς, Σταμ. Συναδινός ως μπεντουΐνος, Αμβρ. Ράλλης νεότουρκος, Μαρκήσιος Παλαβιτσίνι μπεντουΐνος, Π. Νικολαΐδης Τούρκα και Ε. Κωνσταντινίδης με φουστανέλλαν. Μεταξύ των άλλων εχορεύθη και ο συρτός. Περί ώραν δε ωσεί 5ην πρωινήν οι χορευταί λεηλατήσαντες ένα θαυμάσιο σουπέ έφυγαν ενθουσιασμένοι¨.

          ¨Εις του κ. Εμμ. Ζερβουδάκη : Η Ζερβουδάκειος βίλα του Ραμλίου προχθές, Πέμπτη βράδυ, ήτο εις την δόξαν της. Ότι λαμπρόν έχει η Αλεξάνδρεια είχε κληθή εκεί μετημφιεσμένον και μη δια να χορεύση και να χαρή. Φαντασθήτε τώρα όλον αυτόν τον κόσμον, ο οποίος μας κινεί τους θαυμασμούς και ταράσσει την γαλήνην των καημών ημών των πληβείων όταν τον βλέπομεν διασχίζοντα τα μπουλβάρ Rosette και στολίζοντα το Jardin, φαντασθήτε τον συνηγμένον υπό το φως αιθουσών απείρου γραφικότητος και… μη συγκινήσθε !… Εκ των μη μεταμφιεσμένων διεκρίναμεν εν θαυμασία λευκή περιβολή την ερίτιμον οικοδέσποιναν, εν πρασίνη την κ. Γ. Ζερβουδάκη, εν φαιά την κ. Αμβρ. Ζερβουδάκη, εν λευκή τας κυρίας Αλεξ. Μπενάκη και Ζ. Μάτσα, εν πορφυρά την κ. Ζογκέμπ και εν […] την κ. Σούρσοκ. Εν μέσω χαριτολογημάτων και θαυμασμών επέρασαν μετημφιεσμέναι η κ. Κ. Χωρέμη ως αραπίνα, η κ. Αντ. Μπενάκη ως […], η κ. Σαλβάγου ως […], η κ. Αλ. Ζογκέμπ ως σεΐχης, η κ. Σινανό ως μπαλερίνα, η κ. Ψάθη ως Σουλτάνα, αι κυρίαι Αλ. Χωρέμη και Νομικού ως θαυμάσιαι μπεντουΐναι, η κ. Μιταράκη ως χαριτωμένος μπεντουΐνος, η κ. Μπακός ως σεΐχης, η κ. Μιχάλα πασά ως Σάχης της Περσίας, αι κυρίαι Ευριπ. Κωνσταντινίδου και Παρασκευά ως μπεντουΐνοι, η Δις Ασλάνη ως […], η δις Γ. Ζερβουδάκη ως Αλσατίδα, αι δίδες Κωνσταντινίδου και Ψάθη ως γιαπωνέζες, με ωραιότατα δε μαύρα ντόμινα αι κυρίαι Αμβρ. Ράλλη και Αρ. Σινανό, και με θαλασσί η κ. Πίνι και η δις Νικολαΐδη. Αλλά και οι κύριοι δεν είχαν ολίγας επιτυχίας. Ο κ. Ευριπ. Κωνσταντινίδης ως μπαλερίνα Café […], ο κ. Αλ. Χωρέμης ως αποτυχών δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Αντ. Μπενάκης ως ραντιέρης μεντουΐνος, όπως και ο κ. Τ. Ροδοκανάκης υπήρξαν θαυμάσιοι. Επίσης, με πολύ σικ διεκρίναμεν τους κ.κ. αδελφούς Στάνι, τον Μαρκήσιον Παλαβιτσίνι και Παπαρηγόπουλον ως πιερότους, τον κ. Μακκάν ως maitre d΄ hotel, τον κ. Αμβρ. Ράλλην ως ιατρόν αποθηκάριον, τον κ. Λομπρόζο ως νασιοναλίστ, τον κ. Σεβαστόπουλον με κόκκινο φράκο, τον κ. Παρασκευάν με ωραίον ντόμινο, τον κ. Τζων Συναδινόν με επίσης ωραίον ντόμινο και τον κ. Νομικόν ως μπεντουΐνον. Η χοροεσπερίς εκράτησε μέχρι της 4ης σχεδόν πρωινής, αλλ΄ η μαγεία της εξακολουθεί ακόμη ίσως να λικνίζη τας ψυχάς των κεκλημμένων¨.

          ¨Εις του κ. Κότσικα : Έκτακτος χοροεσπερίς εδόθη και εις του κ. Κότσικα, όπου συνεκεντρώθη όλη η αρχοντιά του εμπορίου και της βιομηχανίας. Εκυριάρχησε κι εκεί η αποκρηάτικη χαρά αδιάπτωτος μέχρι πρωΐας. Και του χρόνου¨.

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Αρέσει σε %d bloggers: