Στην μακρά ιστορία της Κοινότητάς μας, ο θεμελιώδης νόμος της – το καταστατικό – υπήρξε ο οδηγός και η πυξίδα των Κοινοτικών δραστηριοτήτων αλλά και κάτοπτρο της κάθε εποχής.Η μελέτη των καταστατικών αυτών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προφανώς εμπεριέχουν πολλά διδάγματα. Ξεκινώντας από το αρχικό καταστατικό αυτό της Εν Καΐρω Κοινότητος των Ορθοδόξων το 1856, με Πρόεδρο την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη, αντικατοπτρίζει το Οθωμανικό σύστημα της εποχής, όπου οι μειονότητες είχαν αρχηγό τους τον Πνευματικό τους ηγέτη (Μιλέτ) αλλά και η εκπροσώπηση βασιζόταν σε συντεχνιακούς εκπροσώπους.

Γράφει ο Χρήστος Καβαλής, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καϊρου

Το 1904 αλλάζει τόσο στην εκπροσώπηση όσο και στην προεδρία και αρχίζει η Κοινότητα να διοικείται από παροικιακά στελέχη που έχαιραν κοινωνικής αναγνώρισης με αιρετό συμβούλιο και Πρόεδρο, με πολλά άρθρα βέβαια αλλά και με την ίδια την αναγνώρισή της – αν και δραστηριοποιούμενη στην Αίγυπτο – να αναφέρεται στην Ελλάδα και τις Ελληνικές Αρχές.

Χαρακτηριστικό καθεστώς των όσων ίσχυαν στην Αίγυπτο πριν την επανάσταση του 1919 και που οδήγησε τελικά το 1937 στην κατάργηση των διομολογήσεων (ειδικών προνομίων για τους ξένους στην Αίγυπτο).

Η κατάργηση αυτή των προνομίων έδωσε στις Κοινότητες τον χρόνο να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στα νέα δεδομένα. Τους άφησε αρκετό χρόνο, 12 χρόνια και έτσι έχουμε στις 19 Απριλίου του 1949 την πρώτη αναγνώριση της Κοινότητάς μας από τις Αιγυπτιακές αρχές, αφού βέβαια προηγήθηκαν δύο επιστολές μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Ελλάδας που υπογράφηκαν στις 10 και 12 Φεβρουαρίου 1949 και που κατοχύρωσαν τις ιδιαιτερότητες που μέχρι σήμερα έχουμε στα καταστατικά μας, και μας εξασφαλίζουν ειδικό καθεστώς για την λειτουργία και τα οργανωτικά μας.

Προφανώς η Επανάσταση του 1952 οδήγησε το καταστατικό σε μια νέα προσαρμογή το 1958 για να ακολουθήσει το 1964 άλλη προσαρμογή βάσει του νόμου 32/1964 και που φαίνεται να πήρε πολύ χρόνο για να εγκριθεί – υπήρξαν δηλαδή δυσκολίες – και να περάσει το καταστατικό που τελικά εγκρίθηκε το 1967!

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η περίοδος της δεκαετίας του ‘60 ήταν από τις δυσκολότερες του 20ου αιώνα για την παροικία, και σίγουρα οφείλουμε πολλά στην τότε ηγεσία της Κοινότητας που μπόρεσε και μας άφησε ένα καταστατικό, που είναι και το μακροβιότερο χωρίς αλλαγές μέχρι το 2002. Ήταν φαίνεται τόσο δύσκολη η τότε περίοδος που ούτε και μια μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή – να εγγραφούν οι γυναίκες μέλη – δεν προωθήθηκε, μήπως και θέσουν σε κίνδυνο τα κεκτημένα.

Το 2002 αλλάζει ο νόμος των σωματείων με τον 84/2002, γεγονός που ο υπογράφων έζησα με τους τότε συνεργάτες μου αρκετά έντονα και δύσκολα! Το καταστατικό το προσαρμόσαμε σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου, η τεκμηρίωση όμως του ειδικού καθεστώτος για την λειτουργία και τα οργανωτικά μας αλλά και την τύχη της κοινοτικής περιουσίας αν ποτέ διαλυθεί η Κοινότητα, πέρασε πραγματικά μεγάλες φουρτούνες, μέχρι που το 2005 καταφέραμε να το θεμελιώσουμε με σαφήνεια.

Για πρώτη φορά από ιδρύσεως στην εφημερίδα της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως στις 2.1.2005 αναφέρεται πως η Ε.Κ.Κ. υπάγεται σε διεθνή συμφωνία και έτσι τα πράγματα έλαβαν την σωστή ιστορική τους διάσταση.

Και να τώρα σχεδόν 20 χρόνια μετά αλλάζει ο νόμος των σωματείων με τον 149/2019 που εκσυγχρονίζει και ρυθμίζει τον τρόπο εξάσκησης των εργασιών της Κοινωνικής προσφοράς, ανοίγει ορίζοντες συνεργασίας και σύμπραξης με ιδιωτικούς και μη φορείς, επιτρέπει την αύξηση της δραστηριότητας σε τομείς που προσφέρουν εργασία και τεχνογνωσία στο κοινωνικό σύνολο.

Στο σημερινό φύλλο του «Ν.Φ.» θα διαβάστε το καταστατικό που θέτουμε προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών μας που προσκαλούμε στις 6/6/2021. Το καταστατικό κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που δίνει ο νόμος, που προφανώς δεν θα τις υλοποιήσουμε όλες, αλλά αφού υπάρχουν θα ήταν λάθος να τις στερήσουμε από τον οργανισμό και τις μελλοντικές διαχειρίσεις, όπως επίσης διατηρούμε και όλες τις διαστάσεις του ειδικού καθεστώτος για την λειτουργία και τα οργανωτικά μας αλλά και την τύχη της κοινοτικής περιουσίας αν ποτέ διαλυθεί η Κοινότητα.

Τέλος το καταστατικό εμπεριέχει και μια καινοτομία που μου πρότεινε ένας καταξιωμένος πάροικος, ο κ. Δημήτρης Σκουφαρίδης, και που παρουσίασα στην Δ.Ε. χωρίς να αναφέρω το όνομά του για την ελευθερία της έκφρασης των μελών. Η πρόταση που την δέχτηκε η Δ.Ε. ομόφωνα, είναι να καθιερώσουμε τον θεσμό της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου (οικονομικού και διοικητικού) από ανεξάρτητη επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη της Ε.Κ.Κ.  που είναι γνώστες των θεμάτων εσωτερικού ελέγχου, αντί των δύο άμισθων ελεγκτών που είχαμε παλαιότερα.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω και από την εμπειρία μας πως ίσως να μην υπάρχουν αρκετά άτομα με αυτή την γνώση, διευρύναμε την πρόταση με το να μπορούν να είναι μέλη της επιτροπής και άτομα που δεν είναι μέλη της Ε.Κ.Κ. αρκεί να κατέχουν αυτή την τεχνογνωσία.

Παραδίδουμε λοιπόν σε όλους το νέο υπό έγκριση καταστατικό και βέβαια είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε πρόταση κάποιου μέλους, αρκεί να γίνει εγγράφως και πριν την 24η Μαΐου 2021 δηλαδή 10 εργάσιμες ημέρες πριν την συνέλευση, στα γραφεία της Ε.Κ.Κ. και λάβει η πρόταση αριθμό πρωτοκόλλου. 

Καλή αντάμωση στη Συνέλευση.

Διαβάστε το νέο καταστατικό της Ε.Κ.Κ στο Νέο Φως με ημερομηνία 17/5/21

Αρέσει σε %d bloggers: