Συνεδρίασε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δικτύου Συνεργατικής Καινοτομίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου για την προετοιμασία της 6ης τριμερούς Συνόδου Κορυφής των τριών χωρών, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου στην Κρήτη.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκε η μέχρι σήμερα πορεία λειτουργίας του Δικτύου, η οποία κρίνεται ικανοποιητική και συμφωνήθηκε η εισήγηση, προς τους τρεις Υπουργούς που θα συμμετέχουν στη διάσκεψη, του σχεδίου δράσης για το 2018-2019, το οποίο έχει σαν βασικό κορμό τη δημιουργία δράσεων και κοινών εμφανίσεων των τριών χωρών σε Κέντρα ψηφιακής καινοτομίας.

Το Δίκτυο για να επιτύχει την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση καλύτερων ψηφιακών δεξιοτήτων, θα λειτουργήσει ως συντονιστής, καταλύτης και παράγοντας διευκόλυνσης στους παρακάτω τομείς, όπως είναι:

  • η υποστήριξη εταιρειών και νεοσύστατων επιχειρήσεων από τις τρεις χώρες για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στον τομέα των ΤΠΕ.
    η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της ανταλλαγής εργαζομένων και φοιτητών από τις τρεις χώρες.
    ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων, που χρειάζονται τα Μέρη, μέσω κοινοπραξιών από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τους σχετικούς κυβερνητικούς φορείς.
    η δημιουργία συνεργειών μεταξύ μεμονωμένων τομέων σε συγκεκριμένους κλάδους ΤΠΕ με μεγάλη ζήτηση, με τη δημιουργία δικτύων και την ανταλλαγή δυνατοτήτων.
  • Το Δίκτυο, το οποίο εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2017, έχει έδρα στην Αλεξάνδρεια και παραρτήματα στην Αθήνα και τη Λευκωσία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Γιώργος Φλωρεντής, οι Ανώτεροι Λειτουργοί Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, Κωνσταντίνος Καραγιώργης και Κατερίνα Σολωμού, ο Ανώτερος Λειτουργός του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, Ανδρόνικος Κάκκουρας και η επικεφαλής Επιχειρηματικής Υποστήριξης και Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Αιγύπτου, Rasha Y. Tantawy.

Πηγή: Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης

Αρέσει σε %d bloggers: