Μετά απὸ δύο αναβολἐς λόγω της παμδημίας του κορωνοϊού. προσκαλούμε τα αξιότιμα τακτικά μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α΄» Αλεξανδρείας, να προσέλθουν στην τελική ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, με πρώτη κλήση στις 6:30 μ.μ. του Σαββάτου της 28ης Νοεμβρίοθ 2020, στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας, την Έπαυλη Α. Παναγιωτάτου -οδός Συναδινού 9, Μαζαρίτα.

Στην ημερήσια διάταξι θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:
⦁ Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του Σαββάτου της 6η Απριλίου 2019
⦁ Λογοδοσία πεπραγμένων (διαχείρισι, απολογισμός-ισολογισμός), χρήσεως έτους 2019 και στην συνέχεια απαντήσεις σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων μελών.
⦁ Έγκριση πεπραγμένων χρήσεως 2019
⦁ Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2020
⦁ Ανάγνωση Ορκωτού ελεγκτού.
⦁ Διορισμός Ορκωτού ελεγκτού.
⦁ Δωρεές και προσφορές.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του νόμου 84 έτους 2002, εάν στις 6:30 δεν έχει συμπληρωθεί απαρτία των μελών του Συλλόγου, (50% συν ένα), οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως θα αναβληθούν για μια ώρα και στην συνέχεια θα αρχίσουν, εφόσον έχει προσέλθει και υπογράψει την παρουσία του το 10% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Αρέσει σε %d bloggers: